เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระไพรินทร์ อ่อนโพธิ์แก้ว

ฉายา
จารุวณฺโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
44 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 64

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:09:49

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:23:42

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
ชื่อ พระไพรินทร์ ฉายา จารุวณฺโณ อายุ ๔๒ ปี ๑๑ พรรษา  
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, วท.ม.
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม     
๒. สถานะเดิม 
ชื่อ นายไพรินทร์ นามสกุล อ่อนโพธิ์แก้ว 
เกิดวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
บิดาชื่อ นายอุดม นามสกุล อ่อนโพธิ์แก้ว
มารดาชื่อ นางบุญชู  นามสกุล ซ้งศิริ
บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๓. บรรพชา
วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์ พระราชวิริยาลังการ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๔. อุปสมบท
วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์ พระราชวิริยาลังการ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดสามารถ ธมฺมธาโร
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ พระปลัดสุรศักดิ์ ปญฺญาธีโร
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๕­. วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๖๑   - สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๕   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วท.บ.)
พ.ศ. ๒๕๖๔   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยสุโขลัยธรรมาธิราช (วท.ม.)

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2545
(วท.บ.) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
(วท.ม.) จากมหาวิทยาลัยสุโขลัยธรรมาธิราช