เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูวินัยธรอภิเชษฐ์ ปัถวี

ฉายา
อภิเชฏฺโฐ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
46 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

จำนวนเข้าดู : 1785

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:51:17

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:12:45

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
     พระครูวินัยธร อภิเชษฐ์ ฉายา อภิเชฏฺโฐ อายุ ๔๕ ปี  พรรษา ๒๑  วิทยฐานะ น.ธ.เอก,วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม                    
๒. สถานะเดิม
     ชื่อ อภิเชษฐ์  นามสกุล  ปัถวี   
     เกิดเมื่อวันที่  ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙
     บิดาชื่อ นายอมเรศ ปัถวี มารดาชื่อ นางอุดม ปัถวี
     บ้านเลขที่ ๘/๑ หมู่ที่ ๓  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๓. บรรพชา
    วันที่  ๑๒  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๓
    ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
    พระอุปัชฌาย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม     
๔. อุปสมบท
    วันที่  ๑๒  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๓
    ณ วัดไร่ขิง 
พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม                    
    พระอุปัชฌาย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดไร่ขิง
พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม                            
    พระกรรมวาจาจารย์ พระราชวิสุทธาจารย์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
    พระอนุสาวนาจารย์ พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวงตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
๕­. วิทยฐานะ
    พ.ศ.๒๕๓๗  - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม             
    พ.ศ. ๒๕๕๕  - สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    พ.ศ. ๒๕๔๑   - สำเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖. งานปกครอง

    พ.ศ. ๒๕๖๔  -  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
๗. งานพิเศษ
    พ.ศ.๒๕๕๑    เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    พ.ศ.๒๕๕๐    เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๘. สมณศักดิ์  
    พ.ศ. ๒๕๕๒  -  ได้รับแต่งตั้งเป็น พระสมุห์ ฐานานุกรม พระรัตนสุธี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    พ.ศ. ๒๕๖๒  -  ได้รับแต่งตั้งเป็น พระปลัด ฐานานุกรม พระรัตนสุธี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    พ.ศ. ๒๕๖๒  -  ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรม พระเทพเวที วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร

สมณศักดิ์

พระสมุห์
ได้รับ พ.ศ. 2552
พระปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2560
พระครูวินัยธร
ได้รับ พ.ศ. 2562

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยแม่โจ้