เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูประโชติกาญจนธรรม(สมควร) ปานอ่อน

ฉายา
ปัชโชโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
56 ปี

E-mail
-

Line ID
0923984510

Facebook
Watnonghuchang Panon

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นเจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๑

จำนวนเข้าดู : 180

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:12:50

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 20:24:31

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูประโชติกาญจนธรรม
ได้รับ พ.ศ. 2555

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2528
โรงเรียนวัดดอนตูม