เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
​พระมหาธีรพงษ์ ชัยวิภาส

ฉายา
อุตฺตโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
44 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 91

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:52:25

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 15:32:09

 
 
 
 

ประวัติ

พระมหาธีรพงษ์  ฉายา อุตฺตโม นามสกุล ชัยวิภาส
วิทยฐานะ           นธ.เอก, ปธ.๔, ปริญญาตรี
 
สถานะเดิม
ชื่อ  ธีรพงษ์         นามสกุล. ชัยวิภา
เกิดวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๒๑ขาขวา
บิดาชื่อ  กัมพล. ชัยวิภา มารดาชื่อ สุภาพ  ชัยวิภา
 
ภูมิลำเนาเดิม
เลขที่ ๑๙/๒ ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
 
บรรพชา/อุปสมบท
อายุ ๓๖ วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๗
พัทธสีมาวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอุปัชฌาย์      พระครูอดุลพัฒนาภรณ์
วัดเดชานุสรณ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
พระกรรมวาจารย์             พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
วัดญาณเวศกวัน  อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์          พระมหาปรีชา
วัดพระพิเรนทร์    เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 
สังกัดวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๗
เจ้าอาวาส          พระพรหมคุณาภรณ์
 
การศึกษา
ประถมศึกษา      โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียนวัดราชบพิธ
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
อนุปริญญา        ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 
ปริญญาตรี         ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
นักธรรมเอก  สำนักเรียนวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3