เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอธิการ ยุทธศักดิ์ ม่วงมี

ฉายา
จนฺทโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นเจ้าสำนัก

จำนวนเข้าดู : 56

ปรับปรุงล่าสุด : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 19:02:54

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:57:49

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติพระสังฆาธิการ
 ชื่อ  พระ ยุทธศักดิ์  ฉายา  จนฺทโก  อายุ  ๔๖  พรรษา   ๒๗  
วิทยฐานะ  นักธรรมชั้นเอก  ที่พักสงฆ์ทุ่งใหญ่  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง      ๑.  หัวหน้าที่พักสงฆ์
สถานะเดิม  ชื่อ นาย  ยุทธศักดิ์   ม่วงมี   เกิด  วันที่  ๙   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๗
บิดา ชื่อ นาย ละออง  ม่วงมี     มารดา  ชื่อ  นาง  สมบัติ  ม่วงมี อยู่บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๗   ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี
อุปสมบท    วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘   ณ วัดจุกคลี  ตำบลไม้ดัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
พระอุปัชฌาย์  พระ.ครูสิริวรวรรณ  วัดน้ำผึ้ง  ตำบล  ไม้ดัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
พระกรรมวาจาจารย์  พระ.ครูสุทธาภิรักษ์   วัดสิงห์สุทธาวาส   ตำบลโพสังโฆ   อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระเสงี่ยม  ปิยวณโณ  วัดจุกคลี   ตำบลไม้ดัด  อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๒๙     สำเร็จการศึกษาชั้น (ประถม) จากโรงเรียนวัดสิงห์  ตำบลโพสังโฆ  อำเภอ.ค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๕๔๓     สอบไล่ได้นักธรรมชั้น  เอก  สำนักศาสนศึกษาศึกษา  วัดคลองตาสูตรตำบลคลองหินปูน   อำเภอวังน้ำเย็น   จังหวัดสระแก้ว
งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๖    เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ทุ่งใหญ่

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2529
โรงเรียนวัดสิงห์