เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทุ่งใหญ่

รหัสวัด
ทพส./สพ./ดช.025

ชื่อวัด
วัดทุ่งใหญ่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
ที่พักสงฆ์

วันตั้งวัด
วันที่ 26 เดือน มกราคม ปี 2565

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านทุ่งใหญ่

เลขที่
-

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังคัน

เขต / อำเภอ
ด่านช้าง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72180

เนื้อที่
18 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0898398190

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 186

ปรับปรุงล่าสุด : 16 มกราคม พ.ศ. 2566 20:41:50

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:17:40

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของที่พักสงฆ์ทุ่งใหญ่
          บ้านทุ่งใหญ่เดิมทีมีราษฎรบางส่วนได้ย้ายออกมาจากบริเวณอ่างเก็บน้ำกระเสียว และ อีกบางครอบครัวก็มาจากถิ่นอื่นๆ ซึ่งมารวมกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งอยู่ใยเขตการปกครองของ หมู่ที่๑ ตำบลห้วยขมิ้น และ หมู่ที่๑ ตำบลวังคัน สาเหตุที่ชาวบ้านเรียกว่า "ทุ่งใหญ่" เนื่องจากราษฎรที่ย้ายมาจากบริเวณรอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว เล็งเห็นว่าทุ่งเลี้ยงสัตว์นี้มีทำเลดีและกว้างใหญ่ จึงชักชวนกันมาจัดตั้งบ้าานเรือนที่อยู่อาศัย ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่าหมู่บ้านทุ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบันนี้ พร้อมกันนี้ผู้นำชุมชนแล้วชาวบ้าน เล็งเห็นว่า ในชุมชนของเรายังไม่มีวัดหรือที่พักสงฆ์ชองชุมชน จึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะสร้างวัดหรือที่พักสงฆ์ ต่อมาได้มีทำเลอยู่ที่ๆนึงเป็นภูเขาเตี้ยๆ และป่ารก จึงได้ร่วมมือกันกับพระภิกษุในสมัยนั้นร่วมมือกันทำความสะอาดที่บริเวณนั้นๆเพื่อที่จะสร้างวัดต่อไป โดยในตอนนั้นสร้างได้แค่ศาลาเล็กๆหลังหนึ่ง และได้ปรึกษาหารือกันต่อว่าจะต้องสร้างฌาปนสถานเพิ่มขึ้นอีก จึงได้บอกบุญไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงทั้งทางไกลและใกล้เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น โดยสร้างหลายๆอย่าง อาทิเช่น ศาลาการเปรียญ หอระฆัง กุฏิพระสงฆ์ เมรู และอื่นๆ เป็นต้น ทำให้ที่พักสงฆ์แห่งนี้มีความสวยงาม ร่มรื่น สงบร่มเย็น และได้ตั้งเป็นวัดในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
          ๑.พระอาจารย์ปั่ง                                 (ไม่ทราบปีแน่ชัด)
          ๒.พระอาจารย์ชัยโรจน์ อกิญฺจโน           (พ.ศ.๒๕๔๕ - พ.ศ.๒๕๕๔)
          ๓.พระอาจารย์ยุทธศักดิ์ จนฺทโก            (พ.ศ.๒๕๔๕ -ปัจจุบัน)
ลักษณะภูมิศาสตร์
          ทิศเหนือ               มีอาณาเขตติดต่อกับ หมู่บ้านกกซาง หมู่ที่๘ และ หมู่บ้านวังทอง หมู่ที่๑๐ ต.วังคัน
         ทิศใต้                    มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านทุ่งดินดำ หมู่ที่๑๗ ต.ด่านช้าง
         ทิศตะวันออก         มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านดงรัง หมู่ที่๔ ต.วังคัน หมู่ที่๒ ต.หนองมะค่าโมง
         ทิศตะวันตก           มีอาณาเขตติดต่อกับ ลำห้วยอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว.
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการ ยุทธศักดิ์ จนฺทโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 16-03-2565

เปิดดู 30 ครั้ง

กิจกรรมประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 25-10-2564

เปิดดู 26 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปปางมา...

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สุมนสามเณร ผู้...

ข้อมูลเมื่อ 27-02-2565

เปิดดู 226 ครั้ง

สาระธรรม

อนัตตลักขณสูตร

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

สื่อมีเดีย

กฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 71 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ที่พักสงฆ์ทุ่งใหญ่

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระพุทธรูป

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น