เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูเกษมสุวรรณคุณ จันทร์สุวรรณ

ฉายา
เขมจิตฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
69 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกระถิน
เป็นเจ้าคณะตำบลทัพหลวง

จำนวนเข้าดู : 261

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:05:08

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 13:15:47

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
พระครูเกษมสุวรรณคุณ (จำนงค์ เขมจิตฺโต) นามสกุล จันทร์สุวรรณ เกิดวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๙๗ บ้านเลขที่ ๑๑๔ ม.๖ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษา
เรียนจบชั้นประถมศึกษาชั้นที่ ๔ โรงเรียนวัดหนองหลวง
อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ณ พัทธสีมาวัดหนองหลวง
พระครูศรีกัลยาณคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูสุวรรณวิจิตร วัดสามชุก เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระครูศาสนกิจจานุยุต วัดหนองทราย เป็นพระอนุสาวนาจารย์
การปกครอง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นเจ้าคณะตำบลทัพหลวง
ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นพระอุปัชฌาย์
ปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกระถิน

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสัญญาบัตร จต.ชอ.
ได้รับ พ.ศ. 2552

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2528

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2506
ร.ร.วัดหนองหลวง