เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูวรวงศ์ กุลครอง

ฉายา
ถิรญาโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
35 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 247

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:46:51

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 08:15:32

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูวรวงศ์  ฉายาร ถิรญาโณ นามสกุล กุลครอง
วิทยฐานะ  นธ.เอก, ปธ.๓, ปริญญาตรี
 
สถานะเดิม
ชื่อ  วีรภัทร  นามสกุล  กุลครอง
เกิดวันที่  ๓ ต.ค. ๒๕๓๐
บิดาชื่อ  สุรชัย     กุลครอง             มารดาชื่อ  ศิวพร  กุลครอง
 
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านเลขที่ ๒๗๐ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ
 
บรรพชา/อุปสมบท
อายุ ๒๒  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
พัทธสีมา            วัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอุปัชฌาย์      พระพรหมคุณาภรณ์
วัดญาณเวศกวัน  อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
พระกรรมวาจาจารย์         พระครูศรีสุตาภรณ์
วัดเอี่ยมวรนุช  แขวงพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พระอนุสาวนาจารย์          พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
วัดญาณเวศกวัน  ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
สังกัดวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๕๒
เจ้าอาวาส          พระพรหมคุณาภรณ์
 
การศึกษา
ปริญญาตรี         มหาวิทยาลัย Banglor University
Banglor
นักธรรมเอก        สำนักเรียนวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
เปรียญธรรมประโยค ๑-๒ สำนักเรียนวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูวรวงศ์
ได้รับ พ.ศ. 2560

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3