เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาปณต อิสรสกุล

ฉายา
คุณวฑฺโฒ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
44 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 262

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:48:41

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 08:10:09

 
 
 
 

ประวัติ

พระปณตพล  ฉายา คุตฺตสีโล นามสกุล โค้วปรีชา
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ปริญญาโท
 
สถานะเดิม
ชื่อ ปณตพล  นามสกุล โค้วปรีชา
เกิดวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๓๒
บิดาชื่อ สุรัติ โค้วปรีชา  มารดาชื่อ นงวรรณ  โค้วปรีชา
 
ภูมิลำเนาเดิม
๗๒/๖๘ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
บรรพชา/อุปสมบท
อายุ ๒๗ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙
พัทธสีมา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอุปัชฌาย์  พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
 
พระกรรมวาจาจารย์  พระครูวรดิตถานุยุต
วัดท่าพูด อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม
วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
 
สังกัด
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙
เจ้าอาวาส พระเทพศาสนาภิบาล
 
การศึกษา
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ

นักธรรมเอก
สำนักเรียน วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูเมธังกร
ได้รับ พ.ศ. 2560

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3

อภิธรรมบัณฑิต

มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก)