เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระศุภชัย ศรีสวัสดิ์

ฉายา
ปุญฺญมโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
61 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 77

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มกราคม พ.ศ. 2565 17:49:33

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 17:15:04

 
 
 
 

ประวัติ


ประวัติ
พระศุภชัย ปุญฺญมโน

-----
       พระศุภชัย ฉายา  ปุญฺญมโน วิทยฐานะ   น.ธ.เอก วัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
สถานะเดิม
       ชื่อ  ศุภชัย  นามสกุล  ศรีสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๔  ณ บ้านตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อ  นายกุหลาบ ศรีสวัสดิ์   มารดาชื่อ  นางบุญเลี้ยง ศรีสวัสดิ์
บรรพชา-อุปสมบท
      เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  ณ  วัดบางช้างเหนือ
    ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดยมี
          พระพิพัฒน์ศึกษากร วัดบางช้างเหนือ
    
ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระอุปัชฌาย์
          พระเลิศกมลชัย ธมฺมสโร  
วัดบางช้างเหนือ
    
ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระกรรมวาจาจารย์ 
          พระปลัดการุณย์ ฐิตธมฺโม
  วัดบางช้างเหนือ
    
ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระอนุสาวนาจารย์ 
วิทยฐานะ
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ 

       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นโท  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
      

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563