เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระโสภิรักษ์ คุ้มรักษา

ฉายา
ปิยปุตฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
35 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 66

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มกราคม พ.ศ. 2565 17:48:44

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 17:12:30

 
 
 
 

ประวัติ


ประวัติ
พระโสภิรักษ์ ปิยปุตฺโต

-----
       พระโสภิรักษ์  ฉายา  ปิยปุตฺโต วิทยฐานะ   น.ธ.เอก. วัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
สถานะเดิม
       ชื่อ  โสภิรักษ์  นามสกุล  คุ้มรักษา เกิดเมื่อวันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๑  ณ บ้านตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อ  นายฉัตรมงคล คุ้มรักษา   มารดาชื่อ  นางมะลิวัลย์ คุ้มรักษา
บรรพชา-อุปสมบท
      เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙  ณ  วัดบางช้างเหนือ
    ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดยมี
          พระครูสิริสาครธรรม วัดท่ากระบือ
    
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็น พระอุปัชฌาย์
          
พระพิพัฒน์ศึกษากร วัดบางช้างเหนือ
    
ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   เป็น พระกรรมวาจาจารย์ 
          พระครูสาครคุณาภรณ์
 วัดหนองนกไข่
    
ตำบลหนองนกไข่  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็น พระอนุสาวนาจารย์ 
วิทยฐานะ
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ 

       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นโท  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก