เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระพจน์ เทพานนท์

ฉายา
อติวีโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
69 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระธรรมทูต

จำนวนเข้าดู : 96

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มกราคม พ.ศ. 2565 17:46:37

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 17:05:12

 
 
 
 

ประวัติ


ประวัติ
พระพจน์ อติวีโร

-----
       พระพจน์  ฉายา  อติวีโร วิทยฐานะ   น.ธ.เอก, พธ.ม.  วัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
สถานะเดิม
       ชื่อ  พจน์ นามสกุล เทพานนท์ เกิดเมื่อวันที่  ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๖  ณ บ้านแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร บิดาชื่อ  นายบุญรอด   มารดาชื่อ  นางอุดมศรี
บรรพชา-อุปสมบท
      เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  ณ  วัดบางช้างเหนือ
    ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดยมี
          พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ วัดเดชานุสรณ์
    
ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระอุปัชฌาย์
           พระครูสมุห์บัวแก้ว 
วัดบางช้างใต้
    
ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระกรรมวาจาจารย์ 
           
พระพิพัฒน์ศึกษากร วัดบางช้างเหนือ
    
ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระอนุสาวนาจารย์ 
วิทยฐานะ
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ 
      
 
พ.ศ.               สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ 
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษาปริญญาโท พธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นโท  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2520
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย