เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาอิทธิพล บำรุงศรี

ฉายา
สนฺตมโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
33 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 77

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 20:26:35

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 17:03:03

 
 
 
 

ประวัติ


ประวัติ
พระมหาอิทธิพล สนฺตมโน

-----
       พระมหาอิทธิพล  ฉายา  สนฺตมโน วิทยฐานะ   ป.ธ.๖, น.ธ.เอก  วัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
สถานะเดิม
       ชื่อ  อิทธิพล  นามสกุล บำรุงศรี เกิดเมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๒  ณ บ้านตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อ  นายวีรเทพ บำรุงศรี   มารดาชื่อ  นางการุญรัตน์ เลิศราศรีกุล
บรรพชา-อุปสมบท
      เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓  ณ  วัดบางช้างเหนือ
    ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดยมี
          พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ วัดเดชานุสรณ์
    
ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระอุปัชฌาย์
          พระพิพัฒน์ศึกษากร 
วัดบางช้างเหนือ
    
ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระกรรมวาจาจารย์ 
          พระครูเขมสีลาจารย์ 
 วัดสรรเพชญ
    
ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระอนุสาวนาจารย์ 
วิทยฐานะ
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ 
      
 
พ.ศ.               สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นโท  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรมประโยค ๑-๒ สำนักเรียนจังหวัดนครปฐม
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรมประโยค ๓ สำนักเรียนจังหวัดนครปฐม
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรมประโยค ๔ สำนักเรียนจังหวัดนครปฐม
       พ.ศ. ๒๕๖๕     สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรมประโยค ๕ สำนักเรียนจังหวัดนครปฐม
       พ.ศ. ๒๕๖๖     สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรมประโยค ๖ สำนักเรียนจังหวัดนครปฐม

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2566