เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูธรรมรัต สุกใส

ฉายา
เตชปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
41 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 136

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:46:29

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:11:57

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูธรรมรัต  ฉายา เตชปญฺโญ  นามสกุล สุกใส
วิทยฐานะ  นธ.เอก, ป.ธ.๓, ปริญญาตรี
 
สถานเดิม
ชื่อ        ธนัญชัย            นามสกุล            สุกใส
เกิดวันที่             ๑ ส.ค. ๒๕๒๔
บิดาชื่อ  มานพ  สุกใส      มารดาชื่อ  วรรณนารี  สุกใส
 
ภูมิลำเนาเดิม
เลขที่ ๑๒ ม.๒ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
 
บรรพชา/อุปสมบท
อายุ ๒๔             วันที่      ๔ มี.ค. ๒๕๔๙
พัทธสีมาวัดโบสถ์  ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
 
พระอุปัชฌาย์      พระครูเกษมจริยคุณ
วัดไทรย์  อ.เมือง จ.อ่างทอง
 
พระกรรมวาจาจารย์         พระมหาเสน่ห์ ธมฺมานนฺโท
วัดโบสถ์  อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
 
พระอนุสาวนาจารย์          พระครูประภัศร์วรคุณ
วัดมธุรส. อ.เมือง จ.อ่างทอง
 
สังกัดวัดโบสถ์
ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
วันที่      ๔ มี.ค. ๒๕๔๙
เจ้าอาวาส          พระมหาเสน่ห์ ธมฺมานนฺโท
 
การศึกษา
ประถมศึกษา      โรงเรียนประชานาถ
ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ต.คลองครึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นักธรรมเอก        สำนักเรียนวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
เปรียญธรรมประโยค ๓     สำนักเรียนวัดจากแดง
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูธรรมรัต
ได้รับ พ.ศ. 2560

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3