เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาการุณย์ หรรษชัยนันท์

ฉายา
กุสลนนฺโท

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
59 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 102

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:48:22

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:47:12

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูประคุณสรกิจ  ฉายา กุสลนนฺโท นามสกุล หรรษชัยนันท์
วิทยฐานะ นธ.เอก, ปธ.๔, ปริญญาตรี
สังกัดวัดญาณเวศกวัน
เลขที่ ๑๐ หมู่ ๓ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
สถานะเดิม
ชื่อ การุณย์ นามสกุล หรรษชัยนันท์
เกิดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๐๖
บิดาชื่อ หริส  หรรษชัยนันท์    มารดาชื่อ ปัทมา    หรรษชัยนันท์
 
ภูมิลำเนาเดิม
๑๒๑ แขวงศาลธรรมศพน์ เขตเทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 
บรรพชา/อุปสมบท
อายุ ๓๙. วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๔๕
พัทธสีมา วัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอุปัชฌาย์  พระธรรมปิฏก ปยุตฺโต
วัดญาณเวศกวัน  ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์  พระครูศรีสุตาภรณ์
วัดเอี่ยมวรนุช  แขวงบ้านพรานถม เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร
พระอนุสาวนาจารย์
ญาณเวศกวัน  ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
สังกัด
ญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๔๕
เจ้าอาวาส  พระธรรมปิฏก ปยุตฺโต
 
การศึกษา
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลียรามคำแหง
แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ
 
นักธรรมเอก
สำนักเรียนวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
เปรียญธรรมประโยค ๓
 
 
สำนักเรียนวัดจากแดง ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูประคุณสรกิจ
ได้รับ พ.ศ. 2560

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2
เปรียญธรรม 3
เปรียญธรรม 4