เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระนราธิป กุหลาบแก้ว

ฉายา
ถิรธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
41 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 55

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มกราคม พ.ศ. 2565 17:45:50

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 16:58:35

 
 
 
 

ประวัติ


ประวัติ
พระนราธิป ถิรธมฺโม

-----
       พระนราธิป  ฉายา  ถิรธมฺโม วิทยฐานะ   น.ธ.เอก  วัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
สถานะเดิม
       ชื่อ  นราธิป  นามสกุล กุหลาบแก้ว เกิดเมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๒๔  ณ บ้านตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อ  นายนัฏ   มารดาชื่อ  นางดาราวดี
บรรพชา-อุปสมบท
      เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖  ณ  วัดบางช้างเหนือ
    ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดยมี
          พระครูไพศาลคณารักษ์ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
    
ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระอุปัชฌาย์
       พระครูนิวิฐกิจจาทร  
วัดบางช้างเหนือ
    
ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระกรรมวาจาจารย์ 
       พระครูพิทักษ์สุนทร 
 วัดบางช้างเหนือ
    
ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระอนุสาวนาจารย์ 
วิทยฐานะ
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ 
      
 
พ.ศ.               สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ 
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา B.B.C.
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นโท  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก