เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาปริญญา ใบตระกูล

ฉายา
ปญฺญาสาโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
57 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 83

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:48:14

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:12:31

 
 
 
 

ประวัติ

พระมหาปริญญา  ฉายา ปญฺญาสาโร  นามสกุล  ใบตระกูล
วิทยฐานะ  นธ.เอก, ปธ.๖, ปริญญาตรี
 
สถานะเดิม
ชื่อ  ปริญญา       นามสกุล  ใบตระกูล
เกิดวันที่ ๐๔ มี.ค. ๒๕๐๘
บิดาชื่อ  ชูศักดิ์  ใบตระกูล             มารดาชื่อ  สมพร  ใบตระกูล
 
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านเลขที่ 80/20 ถ.มหาวงศ์ อ.เมือง จ.น่าน
 
บรรพชา/อุปสมบท
อายุ 23 วันที่  ๑๐ พ.ค. ๒๕๓๒
พัทธสีมา            วัดป่าวิเวก
ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
พระอุปัชฌาย์      พระมงคลกิตติธาดา
วัดป่าวิเวก. ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
บรรพชา/อุปสมบ
อายุ 24 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓
พัทธสีมา            วัดป่าวิเวก
ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
พระอุปัชฌาย์      พระมงคลกิตติธาดา
วัดป่าวิเวก ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
พระกรรมวาจาจารย์         พระปลัดฉันท์ กตปุญฺโญ
วัดป่าวิเวก ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
พระอนุสาวนาจารย์          พระแพรี่ รีด ปสนฺโน
วัดป่านานาชาติ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
สังกัดวัดหนองป่าพง
ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
วัดที่ ๑ ก.ย. ๒๕๓๒
เจ้าอาวาส          พระโพธิญาณเถร
 
การศึกษา
ประถมศึกษา      โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
เขตสามเสน กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
เขตสามเสน กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี         มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก กรุงเทพฯ
 
นักธรรมเอก  สำนักเรียนวัดวัดเขาวัง
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 
เปรียญธรรมประโยค ๑-๒  สำนักเรียนวัดเขาวัง
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 
เปรียญธรรมประโยค ๓ สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์
เขตป้อมปราบ กทม.
 
เปรียญธรรมประโยค ๔ สำนักเรียนวัดขันเงิน
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 
เปรียญธรรมประโยค ๕ สำนักเรียนวัดสุทธาโภชน์
เขตลาดกระบัง กทม.
 
เปรียญธรรมประโยค ๖ สำนักเรียนวัดสุทธาโภชน์
เขตลาดกระบัง กทม.
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2
เปรียญธรรม 3
เปรียญธรรม 4
เปรียญธรรม 5