เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระญาณชาติ สุขเริงรื่น

ฉายา
สุขิโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
50 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 73

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:25:57

ข้อมูลเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:44:40

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม ชื่อ  นายญาณชาติ  นามสกุล  สุขเริงรื่น   วิทยฐานะ  อนุปริญญา  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย   บิดา  นายบุญชัย  มารดา  นางเต้กิม  เกิดวันที่  ๗  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๕   บ้านเลขที่  ๔๗  หมู่ที่  ๔  ตำบลดอนไฝ่  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี
อุปสมบท  ชื่อ  พระญาณชาติ   ฉาญา  สุขิโต   พระอุปัชฌาย์   พระครูวิมลสิริธรรม  วัด เพลงวิปัสสนา  เมื่อวันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐   ตำบลบางขุนศรี  อำเภอบางกอกน้อย   จัังหวัด กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2553

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง