เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์

รหัสวัด
2710108005

ชื่อวัด
วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังด้ง

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71190

เนื้อที่
48 ไร่ - งาน 20 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 325

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:32:00

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 18:00:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์
 
วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๒๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดเขา ทิศใต้ จดถนนหลวง ทิศตะวันออก จดถนนหลวง ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารไม้ยกพื้น  กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้ คือ หอระฆัง และห้องน้ำ-ห้องสุขา
วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระอธิการแหนง รูปที่ ๒ พระอธิการพยุง รูปที่ ๓ พระอธิการสนั่น พ.ศ.
๒๕๓๖-๒๕๓๘  รูปที่ ๔ พระอธิการสวง จิติโก พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔o  รูปที่ ๕ พระปลัดสมหมาย อินฺทวํโส พ.ศ. ๒๕๔๐
 

รายการพระ

พระญาณชาติ สุขิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด