เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์

รหัสวัด
2710108005

ชื่อวัด
วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังด้ง

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71190

เนื้อที่
48 ไร่ - งาน 20 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 161

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:32:00

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 18:00:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์
 
วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๒๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดเขา ทิศใต้ จดถนนหลวง ทิศตะวันออก จดถนนหลวง ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารไม้ยกพื้น  กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้ คือ หอระฆัง และห้องน้ำ-ห้องสุขา
วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระอธิการแหนง รูปที่ ๒ พระอธิการพยุง รูปที่ ๓ พระอธิการสนั่น พ.ศ.
๒๕๓๖-๒๕๓๘  รูปที่ ๔ พระอธิการสวง จิติโก พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔o  รูปที่ ๕ พระปลัดสมหมาย อินฺทวํโส พ.ศ. ๒๕๔๐
 

รายการพระ

พระญาณชาติ สุขิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น