เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

เทศกาลงานบุญประเพณี

บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗

กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗
วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง วันจันทร์ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (วันมาฆบูชา บิณฑบาตวันเสาร์)
เวลา ๐๗.๐๐ น. บิณฑบาตวันเสาร์ (ตลาดริมแควเมืองท่าขนุน)
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครบวชเนกขัมมะ
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาวันมาฆบูชา ๑ กัณฑ์
เวลา ๐๙.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์วันมาฆบูชา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณรทั้งวัด
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมในสัปดาห์วันมาฆบูชา
เวลา ๑๕.๐๐ น. วางผางประทีป
เวลา ๑๗.๓๐ น. ตามประทีป ๑๐,๐๐๐ ดวงเป็นพุทธบูชา
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำ (รอบเดียว)
เวลา ๒๐.๐๐ น. เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (วันหยุดราชการ บิณฑบาตวันอาทิตย์)
เวลา ๐๔.๐๐ น. พระอาจารย์นำเจริญกรรมฐาน
เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. บิณฑบาตวันอาทิตย์ (ร้านค้าชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน)
เวลา ๐๘.๓๐ น. ปฏิบัติธรรมช่วงเช้า (เดินจงกรม - ภาวนา)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ - สามเณรทั้งวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย (เดินจงกรม - ภาวนา)
เวลา ๑๕.๐๐ น. พักผ่อน เที่ยวงานปิดทองรอยพระพุทธบาทวัดท่าขนุน
เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่วมกันทำความสะอาดวัด
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรค่ำรอบแรก
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำรอบสอง
เวลา ๒๐.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หยุดชดเชยวันมาฆบูชา บิณฑบาตตามปกติ)
เวลา ๐๔.๐๐ น. พระอาจารย์นำเจริญกรรมฐาน
เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรมไปใส่บาตรในตลาดได้
เวลา ๐๘.๐๐ น. ภาวนาพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีปิดการปฏิบัติธรรม รับวุฒิบัตรออนไลน์
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 
----------------------------------

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่จัดงาน : 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดย : วัดท่าขนุน

ที่อยู่ : ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 16

ปรับปรุงล่าสุด : 29 เมษายน พ.ศ. 2567 15:58:08

ข้อมูลเมื่อ : 29 เมษายน พ.ศ. 2567 15:54:06

 
 
 
 

เทศกาลงานบุญประเพณี 10 อันดับ

ประเพณีสารทลาว

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู : 5567

งานปริวาสกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู : 2560

ปฏิบัติธรรมในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

เปิดดู : 2272

งานประเพณีทำบุญอัฐิรวมญาติ ประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2565

เปิดดู : 1957

งานประเพณีทิ้งกระจาดให้ทาน

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู : 1495

กำหนดการงานวัดท่าขนุน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2566

เปิดดู : 1326

เทศกาลงานประจำปี 2567

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2566

เปิดดู : 1075

ยกช่อฟ้าอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

เปิดดู : 1068