เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

รายงานกิจกรรม อ.ป.ต.

วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม ปี 2566

พระครูสาครธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง( อ.ป.ก.) ได้เมตตาตรวจเยี่ยม ในการจัดนิทรรศการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของอำเภอกระทุ่มแบน ทั้ง ๙ หน่วย ได้นำไปแสดงในงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินการ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๓๙ ตำบล ร่วมพหุภาคี พลังบวร(บ้าน วัด โรงเรียน)

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2566

เปิดดู : 26

วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม ปี 2566

พระครูสาครสุวรรณรัตน์ เจ้าคณะตำบลท่าเสา เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง( อ.ป.ก.) ได้เมตตาตรวจเยี่ยม ในการจัดนิทรรศการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของอำเภอกระทุ่มแบน ทั้ง ๙ หน่วย ได้นำไปแสดงในงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินการ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๓๙ ตำบล ร่วมพหุภาคี พลังบวร(บ้าน วัด โรงเรียน)

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2566

เปิดดู : 13

93 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5