เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่ห้วยลึก

รหัสวัด
2730121001

ชื่อวัด
วัดใหม่ห้วยลึก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
81

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สวนป่าน

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
30 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 953

ปรับปรุงล่าสุด : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 21:48:58

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:27:27

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดใหม่ห้วยลึก
วัดใหม่ห้วยลึก เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ต.สวนป่าน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม
พื้นที่ตั้งวัด
มีเนื้อที่ 30 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้ คือ
ทิศเหนือ ติดถนนเข้าหมู่บ้านสวนป่านฝั่งตรงกันข้ามเป็นโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
ทิศใต้, ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก ทั้ง 3 ทิศ ติดกับทุ่งนาของชาวบ้าน
ความเป็นมาแต่เดิม
ตามประวัติเดิม วัดใหม่ห้วยลึกนี้ได้ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ 2 ไร่���� �4 งาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในครั้งแรก สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 (โดยประมาณ) ซึ่งในขณะนั้นมีชาวบ้านเริ่มมาอาศัยอยู่รอบวัด จึงเห็นว่าไม่สงบ ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ทางวัดจึงได้ย้ายออกมาตั้งอยู่ที่อยู่ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 2 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เท่าที่มีผู้จำได้ เจ้าอาวาสที่ปกครองวัดอยู่คือ พระอธิการโสฬส� ศิริจันโท� ในตอนนั้นมีกุฏิอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นแบบรวม คือ หอสวดมนต์ หอฉันและเป็นกุฏิด้วยมีโบสถ์หนึ่งหลังแต่ยังไม่มีเมรุ เมื่อพระอาจารย์โสฬสมรณะภาพแล้ว ��จึงได้อาราธนาพระอธิการปลีก ขนฺติพโล จากวัดหนองดินแดงมาเป็นเจ้าอาวาส ครั้งพระอธิการปลีก ขนฺติพโล มรณภาพจึงได้กราบนิมนต์พระอธิการเสม สุธมฺโม ซึ่งขณะนั้นอยู่วัดพระงามมาเป็นเจ้าอาวาสในช่วงที่ท่านพระอธิการเสมได้มาอยู่ ได้มีความพัฒนาอย่างมากอย่างเห็นได้ชัด

ยุคที่มีการก่อสร้างอุโบสถครั้งแรกและการพัฒนาวัดที่มีสืบต่อกันมาโดยลำดับ ในสมัยที่อาจารย์โสฬสปกครองอยู่ ได้สร้างอุโบสถขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อมรณะภาพแล้ว ต่อมาพระอธิการปลีก ขนฺติพโล ได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้น 1 หลัง และเมรุอีก 1 หลัง เมื่อพระอธิการปลีก ขนฺติพโล ได้มรณะภาพลงต่อมาพระอธิการเสม สุธมฺโม ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม 10 งาน เพื่อสร้างกุฏิหลังใหม่เป็นกุฏิตึกปูนสองชั้นสร้างเสร็จใน พ.ศ. 2533 ต่อมาได้สร้างหอระฆังขึ้นเป็นแบบสองชั้นพร้อมกับหอปริยัติธรรม ขึ้นด้วยพร้อมกันโดยมีบันไดขึ้น ทางเดียวกันและแยกออก ต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 14 ไร่ 2 งาน ต่อมาได้ย้ายศาลาการเปรียญเข้ามาอยู่ข้างกุฏิหลังใหม่โดยได้ยกศาลาแล้วลากมาทั้งหลัง ต่อมาก็ได้สร้างเมรุหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเก่าเป็นแบบเมรุลอย ราคา 3,800,000 บาท จนท่านพระอธิการเสมได้มรณภาพ ในขณะนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ พระครูสุโชติธรรมจารี
ประวัติการสร้างถาวรวัตถุ
อุโบสถ มีลักษณะรูปทรงไทย มีมุขหน้า มุขหลัง หน้าต่างและบานประตูเป็นไม้ โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นแบบก่ออิฐฉาบปูน เพดานเป็นไม้ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2477� ศาลาการเปรียญ เป็นศาลาสองชั้นพื้นไม้อีกหนึ่งซีกเป็นแบบปูน�� �พื้นหินขัดหินอ่อน มีบันไดขึ้นสองข้าง ชั้นล่างเทพื้นคอนกรีต สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2544� ฌาปนสถาน (เมรุลอย) มีลักษณะแบบทรงไทย ทรงจัตุรมุข มีฉัตรตรงกลาง ประดับลายพร้อม ด้วยเทพพนม โครงสร้างเป็นปูน หลังคากระเบื้องเคลือบ ปูพื้นด้วยหินอ่อนขัดเงา ราคา 3,800,000 บาท� หอระฆัง มีลักษณะเป็นทรงไทยสูง 2 ชั้น มีมุข 4 มุข ติดลวดลายด้วยกระจก ทางขึ้นบันไดขึ้นมีพญานาคปั้นอยู่สองข้าง พื้นปูด้วยกระเบื้อง� หอปริยัติธรรม มีลักษณะชั้นบนเป็นไม้ทรงไทย ชั้นล่างเป็นปูน ภายในเป็นห้องกว้าง ไว้สำหรับศึกษาพระธรรมวินัย พื้นปูด้วยหินอ่อน
ปูชนียวัตถุของวัด
หลวงพ่อแดงเป็นพระประธานประจำอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปั้น ขนาดสูง 2.80 หน้าตักกว้าง 1.80 เมตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่ชาวตำบลตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างวัดเป็นต้นมา� ตามประวัติเดิมครั้งสมัยที่วัดอยู่ที่เดิมใกล้ลำคลองนั้น �����มีการเล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมที่วัดนางโน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ปัจจุบันคือวัดมโนธรรมาราม) ได้มีพระพุทธรูปจำนวน 3 องค์ ได้ปรากฏขึ้นที่บริเวณแม่น้ำริมวัด และหนึ่งในพระพุทธรูปนั้นพระอาจารย์โสฬสได้นิมนต์หลวงพ่อแดงมาประดิษฐานยังวัดห้วยลึกโดยล่องแพมาตามลำน้ำแม่กลองและเลี้ยวเข้ามายังลำคลองสาขาซึ่งไหลผ่านใกล้วัดห้วยลึก และเมื่อมีการย้ายที่ตั้งของวัดมายังที่ปัจจุบัน จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อแดงมาประดิษฐานเป็นองค์พระประธานประจำอุโบสถหลวงพ่อแดงเป็นพระพุทธรูปแบบสมัยอยุธยาตอนต้น แต่เดิมองค์หลวงพ่อเป็นเนื้อศิลาแลง และครั้งแรกที่ชาวบ้านพบหลวงพ่อที่ลอยน้ำอยู่เห็นเป็นองค์สีแดง และไม่มีใครรู้ว่าหลวงพ่อมีชื่อว่าอะไร ชาวบ้านจึงขนานนามกันว่า หลวงพ่อแดง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา� พระพุทธรูปอีกองค์ที่ปรากฏขึ้นพร้อมกันปัจจุบันได้ประดิษฐานที่วัดจันทาราม (เดิมชื่อวัดหนองตะแคง) ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นามว่าหลวงพ่ออโนทัย (เดิมชาวบ้านเรียกว่าพระเทพนิมิตร)
ลำดับรายนามเจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก
- พระอธิการโสฬส� ศิริจันโท
- พระอธิการปลีก ขนฺติพโล
- พระครูสุโชติธรรมจารี (เสม ทิมอ่อน) ฉายา สุธมฺโม ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปี พ.ศ. 2549 �����มีสมณศักดิ์ครั้งหลังสุด ที่พระครูสุโชติธรรมจารี พระครูสัญญาบัตรชั้นโท ถึงแก่มรณกรรม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549
- พระสมุห์ประยงค์ เปมสีโล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง 14 มีนาคม 2554
- พระปลัดมณี วฑฺฒโน ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดมณี วฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระวัชระ คมฺภีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระวุฒิชัย จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระศราวุธ ภูริวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระสราวุธ จรณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระสมยศ ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระเอกสิทธิ์ ธนสิทโธ

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

พระแสง ปาลโชติโก

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระสิงห์ชัย วิปุโล

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระมนไท คุณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระเสกสรรค์ ปญฺญาพโล

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระนพดล ธนสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระพีรพงษ์

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระสิทธิพร สิทฺธิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระสายันห์ สุวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระชาญณรงค์ รตนธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระสมรวย สุขกาโย

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระสวงค์ สุวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระสุทธิเมศ สุทฺธิเมสโก

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระธนากร ธนากโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

สามเณรพุฒิพงษ์ ว่องวารี

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

สามเณรกิตติเดช พรมมา

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

สามเณรมนตรี คนงาน

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระประพันธ์ ปพนฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระเชิดชัย ชยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระทศพร ทสวโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด