เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาตะพั้น

รหัสวัด
02710508002

ชื่อวัด
วัดเขาตะพั้น

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม ปี 2472

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม ปี 2472

ที่อยู่
บ้านเขาตะพั้น

เลขที่
141

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โคกตะบอง

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71120

เนื้อที่
13 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา

Line
0645541499

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0645541499

โทรศัพท์
0645541499

Fax
0645541499

อีเมล์
6327501062@mcu.ac.th

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด

จำนวนเข้าดู : 345

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 20:57:23

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:22:28

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

        วัดเขาตะพั้น  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖  ตำบลโคกตะบอง  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยมี นายปลั่ง นกขุนทอง บริจาคที่ดินจำนวน ๑๕ ไร่ ๗ ตารางวา มีการก่อสร้างกุฏิชั่วคราว และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในท้องถิ่นร่วมกันบริจาคทั้งร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ   มีการก่อสร้างอาคารเสนาสนะมาเป็นลำดับดังต่อไปนี้ 
พ.ศ. ๒๔๗๕ ก่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญ
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๒๙
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ดำเนินการก่อสร้างเมรุ
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ดำเนินการสร้างกุฏิหลังใหม่เพื่อทดแทนกุฏิหลังเดิม โดยสร้างเป็นกุฏิคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๐ เมตร
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ดำเนินการสร้างซุ้มประตูวัดและกำแพงวัด
พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาคู่เมรุ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  มีการปรับปรุงซ่อมแซ่มศาลาการเปรียญและเสนาสนะทั้งหลายในวัดมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้

       การบริหารและการปกครอง  เท่าที่ทราบมีเจ้าอาวาสแต่ไม่ทราบว่าดำรงตำแหน่งอยู่นานเท่าไร  คือ
๑ หลวงตาสด ปัตถยักษ์ ไม่ทราบฉายา
๒ หลวงตาพุด คุ้มแพ่ง ไม่ทราบฉายา
๓ หลวงตาตึ๋ง ไม่ทราบนามสกุลและฉายา
๔ พระครูตังเกียว ธมฺมสโร
๕ พระอธิการเสาร์ ไม่ทราบนามสกุลและฉายา
๖ พระอธิการวีรศักดิ์ 
ไม่ทราบนามสกุลและฉายา
๗ พระอธิการเสงี่ยม โอภาษี
๘ พระใบฎีกามนัส  ธมฺมธิณฺโณ

๙ พระปลัดสนิท ปริปณฺโณ
๑๐ พระปรุง ไม่ทราบนามสกุลและฉายา
๑๑ พระสมุห์ไพบูลย์  อุตฺตมปญฺโญ  
๑๒ พระปลัดชัย  ปิยสีโล ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน


 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (84.67 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (134.19 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (147.67 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดชัย ปิยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระวีรพงษ์ ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระธนากร อมโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2565

พระ กำพล จารุวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2565

พระเล็ก ฉนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลพระภูมิ เจ้า...

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

เปิดดู 35 ครั้ง

พระพุทธรูปเก่าแ...

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2565

เปิดดู 167 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด