เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7192 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดลำพยาสุทธาราม

รหัสวัด
2730119001

ชื่อวัด
วัดลำพยาสุทธาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 16 เดือน มกราคม ปี 2555

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
118/2

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ลำพยา

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
19 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 679

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17:23:11

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:20:53

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดลำพยาสุทธาราม โดยสังเขป
   เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ คุณสมจิตต์ คุณลิ้นจี่ อินหนู ถึงพร้อมด้วยศรัทธาซื้อที่ดินแปลงแรกประมาณ ๗ ไร่ เพื่อสร้างถวายเป็นสำนักสงฆ์ พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ ได้ส่งพระภิกษุมาจำพรรษาแรกเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำนวน ๗ รูป โดยมีพระสมุห์วินัย อตฺตสาโร เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์
   เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ เริ่มมีการปรับถมที่ดินและซื้อที่ดินเพิ่มเติม โดยคุณแม่ใบบุญ แซ่ตั้ง ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นเจ้าภาพในการซื้อที่ดิน(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอุโบสถ) และมีการพัฒนาสถานที่เรื่อยมา 
   วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศตั้งเป็นวัดในบวรพระพุทธศาสนาให้ชื่อว่า "วัดลำพยาสุทธาราม" โดยมีพระสมุห์วินัย อตฺตสาโร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และ ในปีเดียวกันนี้ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ โดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่แผ้ว ปวโร ตลอดถึงพระมหาเถระ เมตตามาประกอบพิธี
   อาณาบริเวณของวัด ทิศเหนือติดที่ดินของประชาชน ทิศใต้ติดหมู่บ้าน ทิศตะวันออกติดสวนญี่ปุ่น ทิศตะวันตกติดทางสาธารณะ
   ปัจจุบันวัดลำพยาสุทธารามมีเนื้อที่ตั้งวัดประมาณ ๑๘ ไร่ ๒๐ ตารางวา

รายการพระ

พระมหากฤชกร สมาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระคีรีบูน อุตฺตมปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2566

พระธันวา ยติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงปู่สรวง เทว...

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

เปิดดู 758 ครั้ง

สมเด็จองค์ปฐม (...

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

เปิดดู 1354 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด