เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดอินทราราม

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดอินทราราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2492

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม ปี 2560

ที่อยู่
หมู่บ้านหุบรัก

เลขที่
84

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โพรงมะเดื่อ

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
31 ไร่ - งาน 20 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 765

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 13:21:18

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:18:54

 
 
 
 

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูสุธรรมโสภิต (โท) ธมฺมาโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระนิคม ปวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2565

พระสุรสิทธิ์ สิริธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระชูศักดิ์ ชณาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสุชาติ ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระไพทูลย์ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระธวัชชัย เขมิโก

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระนัทธพงศ์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระสมหมาย สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระยี่ ภทฺทาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระจรัส กนฺตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระจักรกฤษณ์ กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระธีรพงศ์ ฐิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระประชิด รตฺตกโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด