เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ดงสัก

รหัสวัด
02710501002

ชื่อวัด
ดงสัก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดดงสัก

เลขที่
108

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พงตึก

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71120

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
065-5782855

โทรศัพท์
034-542131

จำนวนเข้าดู : 531

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:14:25

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:45:24

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดดงสัก ตั้งเมื่อราว พ.ศ. 2473 อยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 4 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีพระครูจริยาภิรัต เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบัน
 
วัดดงสัก แต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าไม่มีวัดสำหรับเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติศาสนกิจและประกอบพิธีกรรม และเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน จึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน และปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินเพิ่ม และจัดสร้างเสนาสนะขึ้น โดยนิมนต์พระจากอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก โดยท่านได้นำพระพุทธรูปปูน
 
 
ปางมารวิชัยขนาด 14 นิ้ว ซึ่งต่อมาเมื่อมีการเคลื่อนย้ายพรพุทธรูปเกิดรอยร้าวรอบองค์พระ เมื่อแกะปูนออกแล้ว ปรากฏว่าเนื้อพระพุทธรูปที่แท้จริงเป็นนวโลหะ ใต้ฐานมีแกนเหล็กยื่นออกมาเหมือนพระยอดธง ที่กลางฝ่าพระหัตถ์ซ้ายมีตราธรรมจักรเด่นชัด เจ้าพระคุณ สมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ ว่า “พระพุทธธรรมจักรประทาน” ซึ่งเป็นคารพนับถือของชาวท่ามะกา และใกล้เคียงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
 
นอกนี้ วัดดงสัก ยังเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ ต่าง ๆ ที่ขุดพบใบบริเวณโบราณสถานพงตึก รวมทั้งพระนารายณ์สี่กร ที่มีอายุประมาณราวพุทธศตวรรษ ที่ 13-13 ประดิษฐานอยู่ด้วย และยังเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

รายการพระ

พระครูสังฆรักษ์อรุณ ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูปลัดสุวรรณ มหาปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระสิริพงษ์ สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด