เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ทุ่งมะกรูด

รหัสวัด
02710503002

ชื่อวัด
ทุ่งมะกรูด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านทุ่งมะกรูด

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนชะเอม

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71130

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
0912792961

จำนวนเข้าดู : 281

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 12:36:53

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:20:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

       วัดทุ่งมะกรูด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔  ตำบลดอนชะเอม  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๓
      ซึ่งมีพระปลัดโอพาส  สนฺตจิตฺโต  เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดโอพาส สนตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระสมศักดิ์ วิสุทฺธิสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

พระชาติชาย ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

พระธนิษฐ์ ธนิษฺนนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

พระบดินทร์ ฐานกโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

พระบุญมี ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

พระบุญธรรม กาญจนธโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

พระชัชพนธ์ พลวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

สามเณรน้ำฟู มีธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

สามเณรผ่องใส ไพรสีเงิน

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

สามเณรธเนศ ไพรสีเงิน

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น