เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทุ่งสกุลทอง

รหัสวัด
02711103008

ชื่อวัด
วัดทุ่งสกุลทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดทุ่งสกุลทอง

เลขที่
9/29

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
จรเข้เผือก

เขต / อำเภอ
ด่านมะขามเตี้ย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71260

เนื้อที่
26 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0848840644

จำนวนเข้าดู : 46

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:38:13

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:13:38

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

  วัดทุ่งสกุลทอง ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งยาว หมู่3    วัดทุ่งสกุลทอง ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งยาว หมู่3   ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่22ไร่ 
 อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณะ  ทิศใต้ จดโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทิศตะวันออก จดที่นายพรม อินทร์หนองตาล ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ 2520 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ2542 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และมี
กุฏิพระสงฆ์ จำนวน4หลัง 
  วัดทุ่งสกุลทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ 2480 ชาวบ้านเรียกว่าวัดทุ่งยาวบ้าง วัดทุ่งสกุลทองบ้าง เป็นวัดที่ชาวบ้านทุ่งยาวร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บำเพ็ญบุญประจำหมู่บ้าน
       การบริหารด้านการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
1. พระเล็ก อภิญาโณ  พ.ศ 2495-2511
2. พระคำรณ พ.ศ 2511-2527
3.พระสำอางค์ ฉันฺทโก พ.ศ 2527-
4.พระอธิการเปีียก อภิปุญโญ
5.พระใบฎีกาสมาน สุจิตฺโต(เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน) 

 

 

รายการพระ

พระใบฎีกาสมาน สุจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระรังสิมันตุ์ ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-04-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทอดผ้าป่าสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2567

เปิดดู 34 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด