เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8362 รูป
สามเณร
301 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7208 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอนสว่าง

รหัสวัด
02711102001

ชื่อวัด
วัดดอนสว่าง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดดอนสว่าง

เลขที่
90

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
กลอนโด

เขต / อำเภอ
ด่านมะขามเตี้ย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71260

เนื้อที่
255 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

มือถือ
0861699572

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 951

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 08:06:06

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 18:59:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดดอนสว่าง ตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ โดยมี นายแนบ ลิมพะสุต เป็นผู้ถวายที่ดินเป็นจำนวนเนื้อที่ ๒๕๕ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา รับวิสุงคามเสมาเมื่อพ.ศ.๒๕๑๔ ปัจจุบันใช้เลขที่ ๙๐ หมู่ ๘ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าอาวาสคือ พระครูกาญจนสารคุณ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๑ จนถึง วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ปัจจุบัน พระสมุห์นิพนธ์ โชติโก ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนสว่างเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระศิวกร ปริชาโน

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระสมุห์นิพนธ์ โชติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระสมศักดิ์ กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระนิพนธ์ อินฺทวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระธนาวัฒน์ ชุติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระอุดร ติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด