เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดด่านมะขามเตี้ย

รหัสวัด
02711101005

ชื่อวัด
วัดด่านมะขามเตี้ย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดด่านมะขามเตี้ย

เลขที่
1

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ด่านมะขามเตี้ย

เขต / อำเภอ
ด่านมะขามเตี้ย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71260

เนื้อที่
46 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา

มือถือ
0996310011

โทรศัพท์
0996310011

จำนวนเข้าดู : 1233

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กันยายน พ.ศ. 2565 18:38:19

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 18:53:18

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดด่านมะขามเตี้ย ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 
วัดด่านมะขามเตี้ย ตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2510 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อ พ.ศ. 2534

ประวัติความเป็นมา ด่านมะขามเตี้ยมีการตั้งหมู่บ้านมานานกว่า 200 ปี สมัยก่อนเป็นด่านตรวจ คนเข้าออกตามชายแดนของอำเภอเมืองกาญจนบุรี ยามปกติราษฎรใช้เป็นเส้นทาง สัญจรไปมา เมื่อเกิดศึกสงครามเก้าทัพ "ขุนด่าน " พร้อมด้วยทหารไทยที่ประจำด่าน ได้ต่อสู้กับทหารพม่ามีผู้คนล้มตายจำนวนมาก และบริเวณนี้มีต้นมะขามซึ่งเตี้ยมากอยู่ ต้นหนึ่ง ขึ้นโดดเด่นสวยงาม แผ่กิ่งก้านงอกงามร่มรื่นอยู่ใกล้บริเวณหนองน้ำใหญ่ (เรียกว่าหนองสระ ) เป็นที่อาศัยของสัตว์ใหญ่น้อยนานาชนิด เมื่อตั้งหมู่บ้านจึงเรียกว่า บ้านหนองมะขามเตี้ย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านด่านมะขามเตี้ย เดิมตำบลด่านมะขามเตี้ยอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองกาญจนบุรี และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศแบ่งพื้นที่บางส่วนของ อำเภอเมืองกาญจนบุรีจ านวน 3 ตำบล คือ ต าบลด่านมะขามเตี้ย ต าบลกลอนโด และ ต าบลจระเข้เผือก อยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอ าเภอด่านมะขามเตี้ย ต่อมาได้ประกาศ ยกฐานะเป็น "อำเภอด่านมะขามเตี้ย" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538 “องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ” เดิมเรียกว่า “ศูนย์ข้อมูล ประจำตำบล” สภาตำบลด่านมะขามเตี้ยได้ใช้ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้เป็นสำนักงานสภาตำบล ด่านมะขามเตี้ย ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะสภาตำบลขึ้นเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 

รายการพระ

พระใบฎีกาชูชาติ ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระอธิการทิวา สิริวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด