เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดด่านมะขามเตี้ย

รหัสวัด
02711101005

ชื่อวัด
วัดด่านมะขามเตี้ย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดด่านมะขามเตี้ย

เลขที่
1

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ด่านมะขามเตี้ย

เขต / อำเภอ
ด่านมะขามเตี้ย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71260

เนื้อที่
46 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา

มือถือ
0996310011

โทรศัพท์
0996310011

จำนวนเข้าดู : 310

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กันยายน พ.ศ. 2565 18:38:19

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 18:53:18

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดด่านมะขามเตี้ย ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 
วัดด่านมะขามเตี้ย ตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2510 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อ พ.ศ. 2534

ประวัติความเป็นมา ด่านมะขามเตี้ยมีการตั้งหมู่บ้านมานานกว่า 200 ปี สมัยก่อนเป็นด่านตรวจ คนเข้าออกตามชายแดนของอำเภอเมืองกาญจนบุรี ยามปกติราษฎรใช้เป็นเส้นทาง สัญจรไปมา เมื่อเกิดศึกสงครามเก้าทัพ "ขุนด่าน " พร้อมด้วยทหารไทยที่ประจำด่าน ได้ต่อสู้กับทหารพม่ามีผู้คนล้มตายจำนวนมาก และบริเวณนี้มีต้นมะขามซึ่งเตี้ยมากอยู่ ต้นหนึ่ง ขึ้นโดดเด่นสวยงาม แผ่กิ่งก้านงอกงามร่มรื่นอยู่ใกล้บริเวณหนองน้ำใหญ่ (เรียกว่าหนองสระ ) เป็นที่อาศัยของสัตว์ใหญ่น้อยนานาชนิด เมื่อตั้งหมู่บ้านจึงเรียกว่า บ้านหนองมะขามเตี้ย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านด่านมะขามเตี้ย เดิมตำบลด่านมะขามเตี้ยอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองกาญจนบุรี และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศแบ่งพื้นที่บางส่วนของ อำเภอเมืองกาญจนบุรีจ านวน 3 ตำบล คือ ต าบลด่านมะขามเตี้ย ต าบลกลอนโด และ ต าบลจระเข้เผือก อยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอ าเภอด่านมะขามเตี้ย ต่อมาได้ประกาศ ยกฐานะเป็น "อำเภอด่านมะขามเตี้ย" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538 “องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ” เดิมเรียกว่า “ศูนย์ข้อมูล ประจำตำบล” สภาตำบลด่านมะขามเตี้ยได้ใช้ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้เป็นสำนักงานสภาตำบล ด่านมะขามเตี้ย ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะสภาตำบลขึ้นเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 

รายการพระ

พระใบฎีกาชูชาติ ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระอธิการทิวา สิริวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น