เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ท่ามะกา

รหัสวัด
02710506001

ชื่อวัด
ท่ามะกา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 06 เดือน เมษายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
บ้านท่ามะกา

เลขที่
1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
แสงชูโต

แขวง / ตำบล
ท่ามะกา

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71120

เนื้อที่
36 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จำนวนเข้าดู : 506

ปรับปรุงล่าสุด : 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 10:56:02

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 18:52:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่ามะกา ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านท่ามะกา ถนนแสงชูโต หมู่ที่๓ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี สังกัด มหานกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด ๓๘ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา 
วัดท่ามะกา ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖ เดิมชื่อว่าวัดท่ามะกาศรัทธาธรรม หรือวัดท่ามะกาประชาบำรุง เริ่มสร้างก่อน พ.ศ.๒๔๖๐ เดิมวัดตั้งอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี ริมแม่น้ำแม่กลอง
เมื่อมีการสร้างถนนแสงชูโตขึ้น จึงได้ย้ายวัดมาอยู่ติดถนนสายนี้ เพื่อสะดวกในการสัญจร และเปลี่ยนชื่อวัดเป็นท่ามะกา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่๑ พระจูด รูปที่๒ พระฉิ่ง รูปที่ ๓ พระครูกาญจนสังฆกิจ รูปที่ ๔ พระครูวินัยธรพิมล
รูปที่๕ พระครูรังษีกาญจนพิศิษฎ์ รูปที่๖ พระปลัดจำเเริญ เกสรธมฺโม รูปปัจจุบัน การศึกษา มี รร.พระปริยัตฺธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อปี๒๔๘๔
 

รายการพระ

พระครูกาญจนธรรมวิสุทธิ์ (จำเริญ) เกสรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระสมุห์เอกชัย อนุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2566

พระมหานิรินธน์ อินฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2566

พระประวิท กนฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด