เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ท่ามะกา

รหัสวัด
02710506001

ชื่อวัด
ท่ามะกา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 06 เดือน เมษายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
บ้านท่ามะกา

เลขที่
1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
แสงชูโต

แขวง / ตำบล
ท่ามะกา

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71120

เนื้อที่
36 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จำนวนเข้าดู : 301

ปรับปรุงล่าสุด : 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 10:56:02

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 18:52:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่ามะกา ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านท่ามะกา ถนนแสงชูโต หมู่ที่๓ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี สังกัด มหานกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด ๓๘ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา 
วัดท่ามะกา ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖ เดิมชื่อว่าวัดท่ามะกาศรัทธาธรรม หรือวัดท่ามะกาประชาบำรุง เริ่มสร้างก่อน พ.ศ.๒๔๖๐ เดิมวัดตั้งอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี ริมแม่น้ำแม่กลอง
เมื่อมีการสร้างถนนแสงชูโตขึ้น จึงได้ย้ายวัดมาอยู่ติดถนนสายนี้ เพื่อสะดวกในการสัญจร และเปลี่ยนชื่อวัดเป็นท่ามะกา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่๑ พระจูด รูปที่๒ พระฉิ่ง รูปที่ ๓ พระครูกาญจนสังฆกิจ รูปที่ ๔ พระครูวินัยธรพิมล
รูปที่๕ พระครูรังษีกาญจนพิศิษฎ์ รูปที่๖ พระปลัดจำเเริญ เกสรธมฺโม รูปปัจจุบัน การศึกษา มี รร.พระปริยัตฺธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อปี๒๔๘๔
 

รายการพระ

พระครูกาญจนธรรมวิสุทธิ์ (จำเริญ) เกสรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระสมุห์เอกชัย อนุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2566

พระมหานิรินธน์ อินฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2566

พระประวิท กนฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น