เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพุทธกาญจนมุนี (วังปลาหมู)

รหัสวัด
2710111004

ชื่อวัด
วัดพุทธกาญจนมุนี (วังปลาหมู)

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 08 เดือน ธันวาคม ปี 2510

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2516

ที่อยู่
วัดพุทธกาญจนมุนี (วังปลาหมู)

เลขที่
207

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
วังลาน-ด่านมะขามเตี้ย

แขวง / ตำบล
หนองหญ้า

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
28 ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
0635469499

มือถือ
0635469499

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 1186

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 16:43:40

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 17:11:39

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดพุทธกาญจนมุนี (วังปลาหมู)
       วัดวังปลาหมู ตั้งอยู่ที่บ้านวังปลาหมู หมู่ที่ ๖ ตําบลหนองหญ้า อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ น.ส.๓ อาณาเขต ทิศเหนือ จดเขตภูเขา ทิศใต้ จดที่ดินนายพูล ทิศตะวันออก จดโรงเรียน ทิศตะวันตก จด เขตป่า อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารไม้ทรงไทยประยุกต์ กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง และตึก ๑ หลัง ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ หอฉัน เมรุ และศาลาธรรมสังเวช ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจําอุโบสถ
วัดวังปลาหมู ตั้งเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน คือ บ้านวังปลาหมู ผู้สร้างวัดคือ พระอธิการบุญเลิศ จตฺตมโล โดยมีพระครูกาญจนกิตติธรรม เป็นผู้ดําเนินการต่อ โดยได้บูรณะพัฒนาวัดจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม
รูปที่ ๑ พระอธิการบุญเลิศ จตฺตมโล พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๐
รูปที่ ๒ พระครูกาญจนกิตติธรรม พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๔๗
รูปที่ ๓ พระครูวิสุทธิกาญจนมุนี  พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๔
รูปที่ ๔ พระอธิการวินัย ผาสุโก พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน
ด้านการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (652.45 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (670.29 kb)

รายการพระ

พระครูผาสุกวินัยการ ผาสุโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-03-2566

พระรุ่ง ภูริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระธนศักดิ์ โชติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระครูปลัดสมศักดิ์ ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระชัยพฤกษ์ ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระเฉลิมพงษ์ ชินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระวีรวัฒน์ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระสมนึก โชติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระธง สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระภูเบศร ชยานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระวินัส สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระสุวิช ปุญญาคโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระจักรพงษ์ อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระธีรวัฒฯ์ ถิรญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระทวีศักดิ์ อาภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระสันติ ปวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระณัฐดณัย ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

สามเณรพัชรพล แสงสินทรัพย์

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

สามเณรเมธาสิทธิ์ นงค์นุช

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด