เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

รหัสวัด
2710104003

ชื่อวัด
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
1

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่ามะขาม

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นมูลนิธิมูลนิธิวัดราษฎร์ประชุมขนาราม

จำนวนเข้าดู : 1792

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:59:49

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 15:01:23

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม (วัดท่ามะขาม) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งวัดเมื่อวันที่........เดือน.......................พ.ศ. ๒๔๔๐
        วัดราษฎร์ประชุมชนาราม (วัดท่ามะขาม) ตั้งอยู่บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ตั้งวัด ๕๑ ไร่ มีอาณาเขตวัด ดังนี้
          ทิศเหนือ                      จด              ทางสาธารณะประโยชน์
          ทิศใต้                          จด              แม่น้ำแควใหญ่
          ทิศตะวันออก                 จด              พื้นที่ราชพัสดุ (โรงเรียนวัดท่ามะขาม)
          ทิศตะวันตก                   จด              พื้นที่ชุมชนที่มีการครอบครองโดยมีเอกสารสิทธิ์
          วัดนี้ตามคำบอกเล่าและตามสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์ สร้างในสมัยเมืองสิงห์เจริญรุ่งเรือง หรือสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระเอกาทศรถยังทรงพระเยาว์ และมีตำนานเล่าว่าทั้ง ๒ พระองค์ยังเคยเสด็จผ่านท่าน้ำวัดนี้ไปมาระหว่างไทยกับพม่า (สมัยสงครามยุทธหัตถี)
          วัดนี้มีนามเดิมว่า “วัดท่าม้าข้าม” เพราะตามคำบอกเล่าว่า ในสมัยโบราณการยกทัพก็ดี การไปกิจธุระระหว่างแควน้อยและแควใหญ่ก็ดี เข้าดงเข้าป่าก็ดี ส่วนมากต้องอาศัยม้าเป็นพาหนะ และจะต้องมาข้ามท่าน้ำตรงนี้ จึงมีนามว่า “ท่าม้าข้าม” เมื่อตั้งวัดจึงได้ชื่อว่า วัดท่าม้าข้ามไปด้วย
          ครั้นต่อมาประมาณปีพ.ศ. ๒๔๔๐ พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสน้ำตกไทรโยคใหญ่ และทรงเสด็จเยี่ยมพสกนิกรของพระองค์ตามจุดต่างๆ ปรากฏว่าที่วัดนี้มีประชาชนมาเข้าเฝ้าชมพระบารมีอย่างล้นหลาม ทั้งไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยง ขมุ ละว้า เป็นต้น พระพุทธเจ้าหลวงจึงทรงพระราชทานนามวัดนี้ใหม่ว่า “วัดราษฎร์ประชุมชนาราม” ซึ่งแปลว่า “อารามที่มีราษฎรมาประชุมพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
          ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่นได้มาตั้งฐานทัพในวัดนี้ เพื่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแคว เป็นเหตุให้พระภิกษุสามเณรและชาวบ้านท่ามะขามต้องอพยพหนีสงครามไปอยู่ที่อื่น ทำให้สภาพวัดทรุดโทรมและบ้านร้าง พอสงครามสงบ ปรากฏว่ามีชาวบ้านบางส่วนพร้อมกับพระภิกษุหนึ่งรูป คือ หลวงพ่อรอด กลับมาอยู่บ้านท่ามะขามถิ่นเดิมอีกครั้ง
          เหตุจากความไม่สงบของบ้านเมืองที่เกิดจากภัยสงครามและโรคระบาด จึงทำให้พระภิกษุและชาวบ้านต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่บ่อยและมีจำนวนน้อยลง ซึ่งต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ทางคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งพระมหาณรงค์ ปริสุทฺโธ ป.ธ. ๔   (พระเทพเมธากร) จากวัดไชยชุมพลชนะสงคราม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม (วัดท่ามะขาม) ได้นำพาพระภิกษุสามเณรและรวมศรัทธาชาวบ้านช่วยกันบูรณะเสนาสนะและถาวรวัตถุที่ชำรุดทรุดโทรมให้คงสภาพเดิม รวมทั้งได้ดำเนินการสร้างอุโบสถหลังใหม่ หอฉัน กุฏิ ศาลาธรรมสังเวช ศาลาการเปรียญ จนเป็นวัดที่มีความเจริญมาถึงปัจจุบันนี้
 
 รายนามอดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม
(วัดท่ามะขาม)

 1. หลวงพ่อทิม
 2. หลวงพ่อทด
 3. หลวงพ่อฉ้าย
 4. หลวงพ่อหม้อม
 5. หลวงพ่อทุ่ม
 6. หลวงพ่อช่วง
 7. หลวงพ่อหรุง
 8. หลวงพ่อรอด
 9. หลวงพ่อไวย์
 10. หลวงพ่อพระเทมเมธากร (ณรงค์ วิเศษสิงห์)
 11. พระมหาสันติ  โชติกโร ป.ธ. ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๒)
 12. พระครูกาญจนปริยัติคุณ ( พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน )

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : วิสุงคามสีมา วัดราษฎร์ประชุมชนาราม (9.01 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : หนังสือรับรองวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (6.61 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : หนังสือรับรองสภาพวัด (8.88 mb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกาญจนปริยัติคุณ ปิยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

พระมหาสุเมธ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระพระมหาวิจิตร วิสารโท

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระนวพร สุทฺธิโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระพิทักษ์ ภทฺทจารี

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระสุรปรีชา กุสลจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระวิรัช สิริธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

พระสำราญ สรจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระอานนท์ ชินวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระสถิต ฐานุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

พระสุธีกุล สุธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

สามเณรพัสกร เขียวเซ็น

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

สามเณรปฎิภาณ ดอกรัก

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด