เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

รหัสวัด
02710604001

ชื่อวัด
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าล้อ

เขต / อำเภอ
ท่าม่วง

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1008

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:54:11

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 14:47:22

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

รูปหลวงปู่พระครูดำ  เป็นปรมจารย์สมัยเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระครูภาวนากิจมีความเคารพบูชาเป็นพระอาจารย์ทางจิต ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางวิทยาคม ท่านจึงได้สร้างรูปเคารพตามเค้านิมิต เมื่อปี พ.ศ. 2512  ประดิษฐานอยู่ในหอพิธีสร้างพระ และเป็นองค์ประธานในการสร้างพระบูชา พระเครื่อง

          รอบพระบาท 4 รอย จำลองรอยพระพุทธบาทใหญ่ที่อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรอยที่แท้จริงตามพุทธาภินิหาร ม.ล.ทวีวัฒน์ สนิทวงศ์  จำลองมาประดิษฐานในพระปรางค์พระบรมธาตุเจดีย์ชั้นล่าง

งานปิดทองฝังลูกนิมิต วันสินติคิรีศรีบรมธาตุ มกราคม 2514 และการจัดตั้งมูลนิธิสมเด็จหลวงปู่ทวด วันสันติคิรีศรีบรมธาตุ

          วันอังคารที่ 26 มกราคม 2514  ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน จ.ศ.1332 เวลา 13.00 น.เศษ ฯพณฯพลเอกประภาส จารุเสถียร ดำรงตำแหน่งองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการทหารสูงสุด  อยู่ในขณะนั้นได้เดินทางมาบำเพ็ญกุศล เป็นประธานในพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตปฐมฤกษ์  วัดสันติคิรีศรีบรมธาตุ ตำบลท่าล้อ  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระวันรัตน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เป็นประธานในงานและประกอบด้วยพระสงฆ์อีก 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

          พลโทชาญ อังสุโชติ  ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นประธานกรรมการ จัดงาน และพระอธิการเล็ก เปรมสีโล เจ้าอาวาส เป็นประธานอำนวยจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ประชาชน พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ  ผู้สนับสนุนจากสาธุชน ทั่วทุกสารทิศทำให้การดำเนินงานผ่านไปด้วยดี อย่างราบรื่นเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคใดๆ  มีรายได้จากการดำเนินงานเหลือ 1 ล้าน 6 แสนบาท และต่อมาคณะกรรมการวัดสันติคิรีศรีบรมธาตุ  มีมติที่จะจัดตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ และเพื่อการสาธารณกุศล คณะกรรมการวัดจึงมีมติให้โนเงินจำนวน 1 ล้านบาทของวัดสันติคิรีศรีบรมธาตุและให้ชื่อว่า มูลนิธิสมเด็จหลวงปู่ทวด วันสินติคิรีศรีบรมธาตุ  และให้ชื่อว่า “มูลนิธิสมเด็จหลวงปู่ทวด วันสินติคิรีบรมธาตุ”

วันสันติคิรีศรีบรมธาตุเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494  เริ่มแรกเป็นเพียงสำนักสงฆ์เมื่อปลายปี พ.ศ. 2498 อดีตสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณศิริ)  ขณะดำรงสมณศักดิ์  พระธรรมดิลก  ได้รับวัดนี้อยู่ในความอุปถัมภ์และได้ขนานนามให้วัดใหม่มีชื่อปรากฎตามหลักฐานว่า “วัดสันติคิรี” ต่อมาประชาชนเลื่อมใสศรัทธาได้รวบรวมกำลังสร้างเสนาะสนะขึ้นต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ประชาชนในท้องถิ่นได้อาราธนาพระครูภาวนารกิจ (เล็ก เปมสีโล)  เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด บริหารวัด  และเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดสันติคิรีศรีบรมธาตุมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2553)  ในปี พ.ศ. 2509 ร.อ.ทวี ทิวแก้ว  แห่งอาศรมชีประขาว  และคณะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระสาวกธาตุจำนวนมากมาบรรจุ ณ พระปรางค์พระบรมธาตุเจดีย์ พระเดชพระคุณท่านก็ได้ประทานนามวัดให้ใหม่อีกวาระหนึ่ง ตามลิขิตซึ่งมีคณะกรรมการบริหารวัดข้อความว่า “....เมื่อปรากฎว่าวัดสินติคิรีนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วย ก็ควรให้ปรากฏเป็นเกียรติวัด ฉะนั้นในการตั้งชื่อวัดควรว่า “วัดสันติคิรีศรีบรมธาตุ” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2509 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พระบรมราชโอการลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2512  และประกอบพิธีผู้พัทธสีมา  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514

พระครูภาวนาวรกิจท่านอาจารย์เล็กได้สนใจส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรท่านมีวิริยะอุตสาหะทำนุบำรุงพัฒนาวัดและสร้างถาวรวัตถุให้กับวัดอย่างมาก  ได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธาให้ความอุปการะก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ สร้างศาลาการเปรียญหลังเดิม มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้การได้จึงได้สร้างขึ้นแทนอาคารเดิมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดใหญ่เนื้อที่ 22 x 50 เมตร และที่สำคัญคือ  พระอุโบสถวิหารพระร่วงโรงเรียนปริยัติธรรมวิหารพระศรีอาริย์ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดนอกจากพระบรมสารีริกาธาตุและสมเด็จพระร่วมฤทธิ์โรจน์ ยังมีรูปหลวงพ่อพระศรีอาริย์  รูปฤาษีบรมโกส รูปหมอชีวกโกมารภัจ  รูปหลวงปู่ทวด รูปหลวงปู่พระครูดำ  อีกทั้งพระพุทธบาท 4 รอย จำลอง

          รูปหลวงพ่อพระศรีอาริย์  คือรูปนิมิตพระศรีอาริยเมตตรัยที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอานคตและโปรดมาติว่า “ให้สุขแก่ท่านสุขนั้นจะพลันถึงตัวและประเทศชาติ”  ทางวัดได้สร้างรูปเป็นพุทธบูชามาแต่ปี พ.ศ. 2497 ประดิษฐานในวิหารพระศรีอาริย์อยู่ทางด้านเหนือพระอุโบสถในวิหารแห่งนี้มีรูปฤาษีบรมโกศ และรูปหมอชีวกโกมารภัจ  นายแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพะรบรมศาสดา  สมัยพุทธกาล ส่วนฤาษีบรมโกศเป็นอาจารย์ของหมดชีวกโกมารภัจทั้งสองรูปนี้คุณบุญเชิด เกตุรายนาค นำมาจากพระอาจารย์เก่าแก่องค์หนึ่ง

          รูปหลวงปู่ทวด ขนาดใหญ่จำลองจากรูปหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี  คุณทวี ทิวแก้วมีศรัทธาสร้างด้วยเงินบริจาคของคณะศิษย์  อาศรมชีประขาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วยังมีเงินเหลือนำมาสร้างพระอุโบสถหลังปัจจุบันพร้อมด้วยบุษบกที่ประดิษฐานรูปหลวงปู่ทวดและพระปรางค์ที่เป็นพระองค์พระบรมธาตุเจดีย์ได้จดทะเบียนมีมูลนิธิ ชื่อว่า “มูลนิธิสมเด็จหลวงปู่ทวด  วันสันติคิรีศรีบรมธาตุ”  ตั้งขึ้น พ.ศ. 2515  จำนวนเงิน 1,000,000  บาท  (หนึ่งล้านบาท)  เป็นเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคนานผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตพระอุโบสถ
 

รายการพระ

พระเจษฎา โอภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระครูวศินสุตกาญจน์ ฉนฺทโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระจรินทร์

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระวิสุทธิพงษ์ สทฺธาทิโก

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระชำนาญ ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระประเสริฐ สุทตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสมชาย สุจิณฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระปัญญาพล พลปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระธนกฤธ ธนาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระวิวัฒน์ นนทฺวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสมชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระประเสริฐ วิทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระเดชา เตชพโล

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

สามเณรก้องภพ ท่าฉลาด

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2566

สามเณรนิภัส บรรเทาทุกข์

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด