เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8684 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9231 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองกระทุ่ม

รหัสวัด
02720214001

ชื่อวัด
วัดหนองกระทุ่ม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน ปี 2484

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน เมษายน ปี 2508

ที่อยู่
หนองถ่ม

เลขที่
2/3

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
3350 ท่าช้าง-ด่านช้าง

แขวง / ตำบล
หนองกระทุ่ม

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
37 ไร่ 1 งาน 04 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0827184372

โทรศัพท์
035442240

อีเมล์
artit.ekon@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 181

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:03:05

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 12:03:08

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     "หนองกระทุ่ม" มีประวัติความเป็นมาตามคำเล่าขานของผู้เฒ่าเล่าว่า ชุมชนเดิมของหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่ที่สาธารณะหนองเด่นใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ซึ่งเดิมมีต้นกระทุ่มมากมาย คนในสมัยนั้นจึงเรียกชื่อตามสภาพแวดล้อมว่า "หนองกระทุ่ม" ชุมชนหนองกระทุ่มมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากมาย เช่น ภาษาลาวครั่ง ประเพณีการสู่ขวัญ งานประเพณียกธงสงกรานต์ (วันที่ 18 เมษายนของทุกปี) ประเพณีแห่ดอกไม่้ การละเล่นผีนางด่ง การทำบุญรวมญาติในวันสงกรานต์ ประเพณีสารทลาว สารทไทย งานตักบาตรเทโว งานลอกกระทง งานประจำปีปิดทองพระหลวงพ่อบุญ (วันเพ็ญเดือนสาม) ของวัดหนองกระทุ่ม นอกจากนี้ยังมีศาลตาเจ้าบ้าน (ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวหนองกระทุ่มและใกล้เคียง โดยจะมีการทำบุญศาลตาเจ้าในเดือน 7 ของทุกปี ซึ่งจะมีประชาชนที่นับถือศาลตาเจ้าบ้านจำนวนมากมาร่วมกันประกอบพิธีสักการะ โดยมีผู้ทำพิธี(กวน)เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปกป้องคุ้มครองรักษาในทุกเรื่อง และชาวหนองกระทุ่มประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธจะหยุดทำงานในวันพระ (ในวันพระ 8 ค่ำและวันพระ 15 ค่ำ) โดยจะนำอาหารคาวหวานไปร่วมกันทำบุญใส่บาตรที่วัด และในช่วงเย็นจะมีการสวดมนต์ถือศีลด้วย
     มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระจอม พ.ศ. 2474-2485 รูปที่ 2 พระบุญทัน พ.ศ. 2485-2492 รูปที่ 3 พระยวง พ.ศ.2492-2495 รูปที่ 4 พระจันทร์ ปรกฺคโม รูปที่ 5 พระครูประคุณพัฒนกิจ พ.ศ. 2505-2524 รูปที่ 6 พระครูไพบูลย์สุวรรณสาร พ.ศ. 2525-2560 รูปที่ 7 พระครูใบฎีกาอาทิตย์ อินทฺมุณี พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน.

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูใบฎีกาอาทิตย์ อินฺทมุนี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระธนโชติ ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระทวี มหาธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสุรินทร์ ปัญญาสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระอรรถพร สุภโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสถาพร ปุญฺญกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระลำปาง ชิตมาโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระอานนท์ เตชวโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-08-2565

พระเฉลิมพล กนฺตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดหนองกระทุ่ม

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดหนองกระทุ่ม

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 109 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สวดมนต์ข้ามปีวั...

วันที่จัดงาน : 31-12-2564

เปิดดู 20 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธประทีป

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 118 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประวัติวัดหนองก...

ข้อมูลเมื่อ 28-01-2565

เปิดดู 193 ครั้ง

วัดหนองกระทุ่ม

ข้อมูลเมื่อ 28-01-2565

เปิดดู 156 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สติ

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดหนองกระทุ่ม

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดหนองกระทุ่ม

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น