เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองกระทุ่ม

รหัสวัด
02720214001

ชื่อวัด
วัดหนองกระทุ่ม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน ปี 2484

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน เมษายน ปี 2508

ที่อยู่
หนองถ่ม

เลขที่
2/3

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
3350 ท่าช้าง-ด่านช้าง

แขวง / ตำบล
หนองกระทุ่ม

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
37 ไร่ 1 งาน 04 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0827184372

โทรศัพท์
035442240

อีเมล์
artit.ekon@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 569

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:03:05

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 12:03:08

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     "หนองกระทุ่ม" มีประวัติความเป็นมาตามคำเล่าขานของผู้เฒ่าเล่าว่า ชุมชนเดิมของหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่ที่สาธารณะหนองเด่นใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ซึ่งเดิมมีต้นกระทุ่มมากมาย คนในสมัยนั้นจึงเรียกชื่อตามสภาพแวดล้อมว่า "หนองกระทุ่ม" ชุมชนหนองกระทุ่มมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากมาย เช่น ภาษาลาวครั่ง ประเพณีการสู่ขวัญ งานประเพณียกธงสงกรานต์ (วันที่ 18 เมษายนของทุกปี) ประเพณีแห่ดอกไม่้ การละเล่นผีนางด่ง การทำบุญรวมญาติในวันสงกรานต์ ประเพณีสารทลาว สารทไทย งานตักบาตรเทโว งานลอกกระทง งานประจำปีปิดทองพระหลวงพ่อบุญ (วันเพ็ญเดือนสาม) ของวัดหนองกระทุ่ม นอกจากนี้ยังมีศาลตาเจ้าบ้าน (ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวหนองกระทุ่มและใกล้เคียง โดยจะมีการทำบุญศาลตาเจ้าในเดือน 7 ของทุกปี ซึ่งจะมีประชาชนที่นับถือศาลตาเจ้าบ้านจำนวนมากมาร่วมกันประกอบพิธีสักการะ โดยมีผู้ทำพิธี(กวน)เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปกป้องคุ้มครองรักษาในทุกเรื่อง และชาวหนองกระทุ่มประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธจะหยุดทำงานในวันพระ (ในวันพระ 8 ค่ำและวันพระ 15 ค่ำ) โดยจะนำอาหารคาวหวานไปร่วมกันทำบุญใส่บาตรที่วัด และในช่วงเย็นจะมีการสวดมนต์ถือศีลด้วย
     มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระจอม พ.ศ. 2474-2485 รูปที่ 2 พระบุญทัน พ.ศ. 2485-2492 รูปที่ 3 พระยวง พ.ศ.2492-2495 รูปที่ 4 พระจันทร์ ปรกฺคโม รูปที่ 5 พระครูประคุณพัฒนกิจ พ.ศ. 2505-2524 รูปที่ 6 พระครูไพบูลย์สุวรรณสาร พ.ศ. 2525-2560 รูปที่ 7 พระครูใบฎีกาอาทิตย์ อินทฺมุณี พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน.

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูใบฎีกาอาทิตย์ อินฺทมุนี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระทวี มหาธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-11-2566

พระสุรินทร์ ปัญญาสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-11-2566

พระอรรถพร สุภโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-11-2566

พระธนโชติ ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-11-2566

พระสถาพร ปุญฺญกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-04-2566

พระลำปาง ชิตมาโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-11-2566

พระอานนท์ เตชวโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-11-2566

พระเฉลิมพล กนฺตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดหนองกระทุ่ม

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 162 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดหนองกระทุ่ม

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 207 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญกฐิน

วันที่จัดงาน : 12-11-2566

เปิดดู 96 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปีวั...

วันที่จัดงาน : 31-12-2564

เปิดดู 89 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธประทีป

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 202 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประวัติวัดหนองก...

ข้อมูลเมื่อ 28-01-2565

เปิดดู 2309 ครั้ง

วัดหนองกระทุ่ม

ข้อมูลเมื่อ 28-01-2565

เปิดดู 217 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 131 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สติ

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 101 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดหนองกระทุ่ม

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดหนองกระทุ่ม

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด