เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดไทร

รหัสวัด
10804

ชื่อวัด
วัดไทร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
1

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่ากระชับ

เขต / อำเภอ
นครชัยศรี

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73120

เนื้อที่
26 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 879

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 12:49:15

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 21:04:32

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

      วัดไทร เป็นวัดที่เชื่อกันว่าเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งอาศัยอยู่แถบนั้น ที่พากันกล่าวว่า “เมื่อสมัยพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ก็เห็นเป็นวัดอยู่อย่างนี้แล้ว” แต่เดิมทีวัดไทรนี้มีเรื่องเล่าอีกว่า เดิมมีต้นโพธิ์อยู่ทางด้านทิศเหนือ มีต้นไทรอยู่ด้านทิศใต้ แต่ก่อนเขาเรียกกันว่า “วัดโพธิ์ไทร” ต่อมาคำว่าโพธิ์หายไป จึงเหลือแต่คำว่า “วัดไทร”

      หลักฐานทางศิลปะชิ้นแรกที่เราทราบกันดีโดยทั่วไปว่าพบที่วัดไทร ได้แก่ ศิลาจำหลักรูปพระพุทธเจ้าปางแสดงเทศนา ซึ่งขณะนี้ต้องแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม รูปศิลาจำหลักดังกล่าวจัดอยู่ในศิลปะสมัยทวารวดี อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ ที่วัดไทรมีหลักฐานสำคัญทางศิลปะได้แก่ โบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบในบริเวณวัด คือ อุโบสถ ใบเสมา พระปรางค์ เป็นต้น อันจะช่วยในเรื่องการกำหนดอายุสมัยของวัดไทรให้แก่เราได้

      อุโบสถมีการใช้ศิลปกรรมแบบจีนเข้ามาตบแต่ง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ฐานอุโบสถเป็นฐานอ่อนโค้งแบบท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นลักษณะที่นิยมกันมากในสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เครื่องบนหลังคาไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ทางหงส์ แต่มีรูปมังกรแบบจีนเลื้อยขดอยู่ที่ปลายสุดของสันหลังคาทั้งสองด้าน ที่หน้าบรรณด้านหน้าของอุโบสถมีเครื่องถ้วยชามทั้งที่เป็นชามลายครามและชามเบญจรงค์ ฝังประดับเป็นลวดลาย การใช้ถ้วยชามประดับ สถาปัตยกรรมแบบจีนนี้นิยมทำกันมากในรัชกาลที่ ๓ ดังเช่นพระอุโบสถวัดเทพธิดาราม พระปรางค์วัดอรุณฯ พระอุโบสถวัดเขายี่สาน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น

      อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่สำคัญที่สุดก็คือ อุโบสถซึ่งบ่งชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ปัญหามีอยู่ว่า อายุของวัดไทร จะเท่ากับอายุของอุโบสถซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ หรือไม่

      เมื่อเราพิจารณาหลักฐานอื่น ๆ พบว่ารอบอุโบสถมีใบเสมหินทรายแดงอยู่โดยรอบซึ่งใบเสมาเหล่านี้เป็นหลักฐานที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เป็นอันขาด ใบเสมามีทั้งสิ้นจำนวน ๘ หลัก มีร่องรอยการซ่อมแซมเพิ่มเติมแล้ว แต่บางหลักก็ยังคงสภาพเก่าอยู่ ได้นำใบเสมานี้ไปปรึกษากับอาจารย์ในคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะลวดลาดของศิลปะโดยเฉพาะ ท่านให้คำตอบว่า ใบเสมาหินทรายสีแดงที่ประดับลวดลายเช่นนี้ ไม่เคยพบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แต่พบมากในศิลปะสมัยอยุธยา โดยเฉพาะที่วัดสมณโกฏฐาราม จัดอายุสมัยของใบเสมาชนิดนี้ว่า เป็นฝีมือช่างสมัยอโยธยา – สุวรรณภูมิ

      สิ่งที่ควรสนใจคือ คำตอบที่ว่า ใบเสมาชนิดนี้ไม่เคยพบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพราะเป็นเครื่องแสดงว่า อายุสมัยของตัวอุโบสถกับอายุสมัยของใบเสมานั้นไม่ตรงกัน
จากหลักฐานต่าง ๆ ที่เราพบบริเวณวัดไทรดังที่บรรยายมาข้างต้น ทำให้การสันนิษฐานอายุของวัดนี้ได้เป็น ๒ ทางคือ
      ๑.วัดไทรสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ตามหลักฐานใบเสมาอุโบสถ และแนวอิฐฐานเดิมเมื่ออุโบสถได้พังทลายไป ต่อมาจึงมีการสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่ในสมัยในรัชกาลที่ ๓ โดยผู้ล่วงลับที่ปรากฏชื่ออยู่ในฮวงซุ้ย
      ๒.วัดไทรสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๓ (แนวอิฐฐานเดิมก็เป็นของสมัยนี้ด้วย) แล้วขนย้ายใบจากที่อื่นมาไว้ที่วัดนี้


      เพ็ญพรรณ ธีรศิริโชติ
      พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ นครปฐม

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆส (สายันต์) โฆสธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2567

พระบุญชู สญฺญโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระไพศาล กมโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระครูสังฆรักษ์สมบัติ คงฺควณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

พระสุรินทร์ ธมฺมวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระธเนตร ธมฺมิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระพงศ์ธร ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระปรีชา วิจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระศุภกิตติ์ สคารโว

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระชัยยศ ตนฺติปาลี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระสัญญา เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระนัทดนัย นรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระภูวนาถ โชติทินฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระวริศพันธ์ ธมฺมจารี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระเล็ก ฐิตลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระอาทิตย์ อธิจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระสมชาย นาถสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระเจษฎาพงษ์ ปริสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระศุภลักษณ์ ปริปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2565

พระณัฐกิต สุรกฺขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

สามเณรวินิจ นาคขำ

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทำบุญอุทิศถวายบูรพาจารย์ ประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

ทอดกฐิน มหากุศล วัดไทร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 1135 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วิสาขบูชา วัดไท...

วันที่จัดงาน : 03-06-2566

เปิดดู 34 ครั้ง

กิจกรรมตลอดปี

วันที่จัดงาน : 01-10-2564

เปิดดู 109 ครั้ง

ทอดกฐิน มหากุศล...

วันที่จัดงาน : 28-10-2564

เปิดดู 70 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ตึกหลวงปู่สิน

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

เปิดดู 117 ครั้ง

ตำหนักแม่คุณยาย

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

เปิดดู 1249 ครั้ง

อุโบสถ (หลังใหม...

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

เปิดดู 766 ครั้ง

อุโบสถเก่า (วิห...

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

เปิดดู 709 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดไทร​ น...

ข้อมูลเมื่อ 29-09-2564

เปิดดู 4191 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด