เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสิงห์

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดสิงห์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
53

เลขที่
-

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางแก้ว

เขต / อำเภอ
นครชัยศรี

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73120

เนื้อที่
16 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

โทรศัพท์
034332622

จำนวนเข้าดู : 348

ปรับปรุงล่าสุด : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 14:15:20

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 20:12:07

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสิงห์
ตั้งอยู่เลขที่่ ๕๓ หมู่ที่่ ๔ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวาอาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย

อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙.๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย
หอสวดมนต์ กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิหาร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ๒ ชั้น 
ปูชนียวัตถุ

พระประธานประจำอุโบสถ ๑ องค์ พร้อมพระอัครสาวก
พระปรางค์ สร้างสมัยทวาราวดี ๑ องค์ ทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่า ขณะนี้กำลังรอการบูรณปฏิสังขรณ์
วัดสิงห์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เขตวิสุงคาม
สีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

การศึกษา
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓
จ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
พระอธิการทองปลิ้ม รตนรํสี


 

รายการพระ

พระอธิการทองปลื้ม รตนรํสี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระเล็ก นนฺทเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระณัฏฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระปิยวัฒน์ ปิยพโล

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระวิทยา ขนฺติจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด