เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสระศรีเจริญ

รหัสวัด
02720601003

ชื่อวัด
วัดสระศรีเจริญ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน มีนาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านหนองสระ

เลขที่
3

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนเจดีย์

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72170

เนื้อที่
16 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 636

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:48:12

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 16:11:29

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

� � � � � � � � � �วัดสระศรเจริญ เริ่มสร้างเป็นท่ีพักสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมี นายมิ่ง นางหมา ได้มอบท่ีดินเพื่อสร้างวัดจำนวน ๒ แปลง และอดีกำนันพริ้ง นางตุ้ย สุมณฑา ร่วมด้วยช่วยกันสร้าง โดยมีพระกุ่ม เป็นหัวหน้าดูแลเริ่มก่อสร้างกุฎิไม้ไผ่หลังคามุงหญ้าคา มีกุฏีสงฆ์ประมาณ ๕ หลัง และสร้างศาลาตามลำดับ�
� � � � � � � � � �ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้ประกาศตั้งเป็นวัด มีการเรียนการสอน นักธรรม และเยาวชนในสมัยนั้นก็ได้อาศัยเรียนกันท่ีศาลาวัด

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : รับรองสภาพวัด (231.09 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : พระราชทานวิสุงคาม(ของจริง ชำรุด) (301.18 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : พระราชทานวิสุงคาม (จำลองขึ้นใหม่) (204.12 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูเกษมสุวรรณวัฒน์ กนฺตวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

พระมหาญาณพัฒน์ สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

พระวิเชียร โชติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระชาญชนะชัย อาทิจฺโจ

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชินี ใน ร.๑๐

ข้อมูลเมื่อ : 06-06-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

ปลอดโควิด ปิดทองทันที

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียนวันมา...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 133 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในพระอ...

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พหูปการธรรม

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

สาระธรรม

จะมีบุญ ต้องทำบุญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สติ เป็นสิ่งสำค...

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 110 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสระสรีเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

วัดสระศรีเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

สระน้ำวัดสระศรีเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

วัดสะอาด ปราศขยะ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด