เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสามเอก

รหัสวัด
02720207001

ชื่อวัด
วัดสามเอก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดสามเอก

เลขที่
36

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โคกช้าง

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
22 ไร่ - งาน 70 ตารางวา

มือถือ
086-017-9555

อีเมล์
watsam.aae.1989 @amail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1154

ปรับปรุงล่าสุด : 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 14:19:46

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 16:08:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสามเอก
   วัดสามเอก ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ หมู่ที่๑ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๗๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๓๒๘ อาณาเขต ทิศเหนือ ติดโรงเรียนวัดสามเอก ทิศใต้ ติดผืนนาและหมู่บ้าน ทิศตะวันออก ติดคลองชลประทานและทางหลวงชนบท ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทิศตะวันตกติดแม่น้ำสุพรรณบุรี+ชัยนาท(บึงสาธารณประโยชน์) อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญหลังเก่า(ปัจจุบันใช้เป็นศาลาธรรมสังเวชอย่างเดียว) กว้าง ๑๘.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้ ศาลาการเปรียญหลังใหม่ กว้าง ๒๐ ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นตึก ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๗.๔๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ มณฑปหลวงพ่อเตี้ย(เจ้าอาวาสรูปก่อน) กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังมีโรงครัวจำนวน ๒ หลัง โรงเก็บของ ๑ หลัง ห้องน้ำแบบหลายห้องรวม ๓ หลัง ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ หลวงพ่อโตประจำวิหาร และรูปหล่อหลวงพ่อเตี้ย...
    วัดสามเอก ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ ตามคำบอกเล่าเดิม มีพี่น้อง ๓ คน ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ต่อมาได้มีประชาชนย้ายตามกันมาอีกหลายครอบครัว ในสมัยนั้นถ้ามีคนตาย ไม่มีวัดที่จะนำศพไปเผา ชาวบ้านจึงปรึกษาหารือกันและสร้างวัดขึันมา โดยตั้งชื่อวัดว่า วัดสามเอก เพราะว่า ๓พี่น้องนั้นเป็นผู้บุกเบิก และวัดยังตั้งอยู่ในที่ดินของทั้ง ๓ คนพี่น้องนั้นด้วย จึงตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่ทั้ง ๓ คน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๘ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม รูปที่ ๑ พระเตี้ย รูปที่ ๒ พระเผื่อน รูปที่ ๓ พระร่อง รูปที่ ๔ พระทองสุข วิธุโร รูปที่ ๕ พระสนิท โกวิโท รูปที่ ๖ พระเตือน(รักษาการ) รูปที่ ๗ พระครูพิพิธกิจจานุรักษ์(หลวงพ่อเตี้ย อตฺตทโม) รูปที่ ๘ เจ้าอธิการอำนาจ อํสุธมฺโม(ปัจจุบัน)...
    

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโสภิตธรรมารักษ์ อํสุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

พระเทิดศักดิ์ สุเมธโส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระปิ่น รตนปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระทอน ชุตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระสนธยา จิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระบุญลือ ปุญฺญวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานประจำปี ปิดทองหสวงพ่อโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2566

เปิดดู 98 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญ+เวียนเทีย...

วันที่จัดงาน : 15-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพระพุทธน...

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 942 ครั้ง

หลวงพ่อมงคลพุทธ...

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 184 ครั้ง

หลวงพ่อโตวัดสาม...

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 1001 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 78 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พุทธวจนคำสอนจาก...

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 1653 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสามเอก

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดสามเอก

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

วัดสามเอก

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด