เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7192 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเสาธง

รหัสวัด
02720402010

ชื่อวัด
วัดเสาธง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
บ้านเสาธง

เลขที่
121

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางปลาม้า

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
14 ไร่ - งาน 2 ตารางวา

มือถือ
0811935671

จำนวนเข้าดู : 1001

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 19:49:06

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:53:39

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเสาธง

วัดเสาธง ตั้งอยู่เลขที่ 121 บ้านเสาธง หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลาม้า อำเภภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2481 มีเนื้อที่ตั้งวัด 21 ไร่
อาคารเสนาสนะ
อุโปบสถ กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
ศาลาการเปรียญ กว้าง 27�เมตร ยาว 31�เมตร
หอสวดมนต์ กว้าง 15�เมตร ยาว 13.50�เมตร
กุฎิสงฆ์จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
วิหาร กว้าง 7.20�เมตร ยาว 11เมตร
ศาลาเอานกประสงค์ กว้าง 12�เมตร ยาว 17.60�เมตร
ศาลาธรรมสังเวช กว้าง 18�เมตร ยาว 21�เมตร

รายนามเจ้าอาวาส
๑. พระอธิการบัว
๒. พระอธิการสน
๓. พระอธิการทอง
๔. พระอธิการจุ่น  ฉนฺทสโร
๕. พระอธิการผัน  อคฺคธมฺโม
๖. พระครูทอง ปญฺญาวุโธ
๗. พระอธิการโต๊ะ ปมุตฺโต
๘. พระอธิการเชื่อม  อภิชาโต
๙. พระครูวิสิฐสุวรรณธัช  (พระมานพ  อภินนฺโท)
๑๐. พระครูนันทสุวรรณธัช จร.ชท.  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูนันทสุวรรณธัช สมหวัง อานนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

พระสมโภชน์ เตชปญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระสมัย สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 14-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระสมุห์ นิพนธ์ ขนฺติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 14-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2567

พระทวีป สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

พระพรภวิษย์ ชินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

เชิญร่วมงานประเ...

วันที่จัดงาน : 22-11-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาพระสีวลี

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

วิหารพระบรมสารี...

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 420 ครั้ง

มณฐปหลวงพ่อจุ่น...

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วิดีโอคติธรรมขอ...

ข้อมูลเมื่อ 25-02-2565

เปิดดู 69 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมะสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

เปิดดู 1319 ครั้ง

ธรรมสุภาษิต

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 154 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ภาพรวมๆของวัดเส...

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด