เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดลานคา บางปลาม้า

รหัสวัด
02720401003

ชื่อวัด
วัดลานคา บางปลาม้า

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2365

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2462

ที่อยู่
วัดลานคา

เลขที่
1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โคกคราม

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
10 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1314

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:26:09

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:40:39

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 วัดลานคา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนแถบตะวันออก เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกคราม (เก้าห้อง) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จากหลักฐานทางจังหวัด (ฉบับกรมศาสนา) ได้บันทึกว่า วัดลานคาตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๖๔ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๒ มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๕๕ ตารางวา       ที่ธรณีสงฆ์ ๑๒๗ ไร่ ๓ งาน ๒๔ ตารางวา
     วัดลานคา เดิมชื่อ วัดจำปา ตั้งอยู่ในที่ดอน ห่างจากแม่น้ำท่าจีน ประมาณ ๑ กิโลเมตร ทำให้การคมนาคมติดต่อไม่สะดวก เนื่องจากสมัยโบราณการคมนาคมนิยมใช้ทางน้ำเป็นหลัก ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันย้ายวัดมาตั้งในที่ใหม่ริมแม่น้ำท่าจีน (ที่ตั้งวัดปัจจุบัน) ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่รกร้างว่างเปล่า มีต้นไม้ และหญ้าขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะ หญ้าคา ขึ้นอยู่มากเป็นพิเศษ และด้วยเหตุนี้จึงได้ลงความเห็น เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นชื่อ วัดลานคา ส่วน วัดจำปา นั้นปัจจุบันยังมีเจดีย์และบ่อน้ำเหลืออยู่เป็นหลักฐาน
     หลักฐานอีกอย่างหนึ่ง ที่กล่าวถึง วัดลานคา คือ หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ ของกรมการศาสนา ได้บันทึกการตรวจการณ์คณะสงฆ์ ของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ ๑๐ ได้เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๕๙ ตอนหนึ่งว่า
     วันที่ ๑๔ มี.ค. เวลาบ่าย ๓ โมง ทรงเรือยนต์ชัยศรีประเวศ จากวัดลาดหอยต่อขึ้นไป มีเรือยนต์ของพระยาสุนทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสด็จ และเรือยนต์สำหรับพระสงฆ์และคฤหัสถ์ตามเสด็จอีก ๑ ลำ เวลาบ่าย ๓ โมง ๒๕ นาที ถึงวัดลานคา เรือที่นั่งจอดเทียบท่าหน้าวัดแล้ว เสด็จขึ้น พระสงฆ์ยืนแถวสวดถวายชัยมงคล เด็กนักเรียนลูกเสือและนักเรียนสามัญ ของโรงเรียนวัดนี้ ยืนแถวรับเสด็จ และมีราษฎรชาวบ้านตำบลนี้ มาคอยเฝ้ารับเสด็จอีกเป็นอันมาก ทรงปฏิสันถารแก่พระสงฆ์และราษฎรเหล่านั้นแล้ว เสด็จเข้านมัสการพระในอุโบสถ พระสงฆ์เฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียน ประทานย่ามตรามหาสมณุตมาภิเษก แก่เจ้าอธิการทองผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ แล้วเสด็จออกมาประทับที่โรงเรียนโถงหน้าวัด ประทานพระธรรมเทศนาแก่ราษฎร จบแล้ว ประทานด้ายสายสิญจน์ผูกข้อมือเด็ก ประทานยาแก่นายอ่ำ ผู้ป่วยเป็นโรคผอมแห้ง แต่ยังอุตส่าห์มาเฝ้า และตรัสสั่งไว้ว่า ถ้าใช้ยาที่ประทานนี้ถูกแก่โรค ให้ใครตามขึ้นไปกราบทูลที่เมือง จักประทานเพิ่มมาให้อีก เวลาบ่าย ๔ โมง ๒๐ นาที ทรงเรือยนต์จากวัดลานคา ต่อขึ้นไป เรือเดินไม่สะดวก เพราะเป็นหาดทราย ตื้นเขิน ต้องเดินตามร่องน้ำ
     บันทึกอีกตอนหนึ่งว่า วัดก็ดี พระสงฆ์ก็ดี ในจังหวัดนี้ ตั้งแต่เมืองลงมาและขึ้นไป เฉพาะที่ได้เห็น ผิดกันไกลทีเดียว ราวกับเป็นต่างจังหวัดกัน ในตอนใต้เมืองลงมา วัดเล็กๆ ถาวรวัตถุไม่เป็นของมีฝีมือ บ้างก็ชำรุด พื้นวัดรกไม่ได้รักษา วัดที่รักษาดีทั้งถาวรวัตถุทั้งลานวัด มี วัดลานคา วัดเดียวเท่านั้น 
     เนื่องจากเสด็จตรวจคณะสงฆ์คราวนี้ เมื่อเสด็จกลับถึงกรุงเทพ แล้วได้ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยก พระครูวิบูลเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดไว้ในกิตติมศักดิ์ ให้พระครูวินยานุโยค เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ทรงเทียบที่ พระครูธรรมสารรักษา เป็นเจ้าคณะรอง โปรดให้พระปลัดเล็ก วัดวังหิน เป็นพระครูเจ้าคณะแขวงนางบวช โปรดให้ เจ้าอธิการทอง วัดลานคา เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบางปลาม้า ตรัสถอนพระครูช้อยจากตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงสองพี่น้อง โปรดให้เจ้าอธิการเหนียง วัดสองพี่น้อง เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะแขวงสองพี่น้อง ตรัสถอน พระสมุห์ปลั่ง ผู้รั้งจากตำแหน่งเจ้าคณะแขวงจระเข้สามพัน โปรดให้เจ้าอธิการเบี๋ยน วัดโพธารามเป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะแขวงจระเข้สามพัน
หลวงพ่อทองเจ้าอาวาสได้เป็นเจ้าคณะอำเภอตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๒ รวมเวลา ๑๓ ปี
พระสุนทรธรรมคณี ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๒ รวมเวลา ๓๑ ปี
พระครูวาทีธรรมคุณ ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ รวมเวลา ๑๔ ปี 
รวมระยะเวลาที่วัดลานคาได้เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอ ๕๘ ปี ( เรียบเรียงโดย พระมหาวิบูลย์ ธมฺมรโส ข้อมูลจากเพจ เรารักสุพรรณ)

ลำดับเจ้าอาวาส
๑. หลวงพ่อขระ
๒. พระครูพิพัฒสุตคุณ (หลวงพ่อทอง)เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า พ.ศ. ๒๔๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๒ รวม ๑๓ ปี
๓. พระสุนทรธรรมคณี (หลวงพ่อสมบุญ) เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า พ.ศ. ๒๔๘๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๒ รวม ๓๑ ปี
๔. พระครูวาทีธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า พ.ศ. ๒๕๑๔ ถึง  พ.ศ. ๒๕๒๘ รวม ๑๔ ปี
๕. พระมหาทวี อภโย ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
๖. พระธานี ธานิโย ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
๗. พระมหาวิบูลย์ ธมฺมรโส ป.ธ. ๖
๘. พระมหาสมโภชน์ ฐานสมฺปนฺโน ป.ธ. ๘
๙. พระมหาภูวนาท สุชาโต ป.ธ. ๙ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง ปัจจุบััน (เป็นเจ้าคณะตำบลบางปลาม้า เขต ๑)


 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (164.31 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาอาธร สุชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-06-2566

พระมหาสมชัย โชติโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เชิญร่วมบูณะอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กำฟ้าไทยพวน

วันที่จัดงาน : 10-02-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพระพุทธเ...

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 399 ครั้ง

หลวงพ่อแสงทอง

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 253 ครั้ง

พระประธานประจำอ...

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

เปิดดู 170 ครั้ง

รอยพระพุทธบาทไม...

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

เปิดดู 867 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ลาวในภาคกลางของ...

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 113 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อคิดคติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 1374 ครั้ง

สื่อมีเดีย

วัดลานคา

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดลานคา

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

หมู่ 3 ตำบลโคกคราม

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด