เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8303 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8809 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7147 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดรางบัว

รหัสวัด
02720413002

ชื่อวัด
วัดรางบัว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดรางบัว

เลขที่
154

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วัดโบสถ์

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
31 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

มือถือ
0801117547

จำนวนเข้าดู : 1128

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 18:53:32

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:16:25

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดรางบัวตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖� ราษฎรบ้านรางบัวได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้าง และได้ตั้งชื่อตามสถานที่ซึ่งมีต้นบัวหลวงและบัวขาวเต็มราง
จึงตั้งชื่อว่า วัดรางบัว จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม
คือ ๑.พระอุมมา ๒.พระหมี ๓.พระลา ๔.พระกร ๕.พระพร ๖.พระครูตี๋ ธมฺมสโร ๗.พระครูใบฎีกาบุญช่วย กลฺยาโณ ๘.พระปลัดสมเดช โชติโก
๙.พระอธิการประสงค์ ปิยวณฺโณ (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน )

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการประสงค์ ปิยธมฺฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระกฤษดา เตชวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระเกษม ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระถิรวัฒน์ ถิรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระประเวช ขนฺติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งดจัดงานประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 571 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กิจกรรมเวียนเที...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 96 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธาน

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 107 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

หลักธรรมการดำเน...

ข้อมูลเมื่อ 08-03-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 642 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 155 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดรางบัว

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด