เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดรอเจริญ

รหัสวัด
02720402011

ชื่อวัด
วัดรอเจริญ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2460

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน เมษายน ปี 2549

ที่อยู่
วัดรอเจริญ

เลขที่
178

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางปลาม้า

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
17 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 903

ปรับปรุงล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:58:08

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:14:37

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดรอเจริญ ตั้งอยู่ที่บ้านยอด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ อาณาเขต ทิศตะวันออกจดแม่น้ำท่าจีน ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณัสงฆ์ ๔ แปลง เนื้อที่ ๖๙ ไร่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๐๖, ๑๔๙,๑๕๐ และ ๑๖๑๔๒ 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน,
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก,
หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นอาคารไม้,
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
    วัดรอเจริญ ตั้งเมื่อ ๒๔๖๐ เดิมชื่อ วัดรอ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร 
     การปกครอง
รูปที่ ๑ พระจ้อย
รูปที่ ๒ พระพริ้ง พ.ศ. ๒๔๖๔
รูปที่ ๓ พระครูเยี่ยม จนฺทูปโม พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๕๐๐
รูปที่ ๔ พระครูสุวัฒน์วรกิจ
รูปที่ ๕ พระครูสังฆรักษ์ปพนสรรค์ กนตธมฺโม
รูปที่ ๖ พระอธิการณรงค์ ปภสฺสโร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (175.41 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการณรงค์ ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

พระสัมพันธ์ ผลปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระเทียมจิตร สุเทโธ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระเสกสรรค์ ปญฺญุจจโย

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สารทเดือนสิบ

วันที่จัดงาน : 29-09-2565

เปิดดู 103 ครั้ง

งานปิดทองหลวงพ่...

วันที่จัดงาน : 08-11-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพระประธา...

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

หลวงพ่อโต วัดรอ...

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

หลวงพ่อพระประธา...

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ธรรมะจากต้นไม้

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 353 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ทำวัตร ปฏิบัติธ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดรอเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

บ้านแหลม

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

สารทเดือนสิบ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด