เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสวนแตง

รหัสวัด
02720117001

ชื่อวัด
วัดสวนแตง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2403

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน มกราคม ปี 2513

ที่อยู่
บ้านสวนแตง

เลขที่
324

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สวนแตง

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72210

เนื้อที่
17 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา

มือถือ
0810132597

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 1519

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 18:48:41

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 13:00:32

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสวนแตง
ตั้งอยู่เลขที่ 324 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง� อำเภอเมืองสุพรรณบุรี� จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
วัดสวนแตง ตังเมื่อ พ.ศ.2403 อายุ 155 ปี
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา� เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2513 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
วัดมีเนื้อที่จำนวน 16 ไร่ 1 งาน 71 ตารางว่า ชาวบ้านแถวนี้เป็นชาวลาวเวียงอพยพมาจากเวียงจันทร์
ทำอาชีพปลูกแตงไทย แตงโม กันเป็นส่วนใหญ่ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามลักษณะอาชีพของชาวบ้านคือ บ้านสวนแตง
วัดสวนแตงเป็นที่ตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสวนแตง
�เป็นที่ตั้ง โรงเรียนวัดสวนแตง(ประถม)� เป็นที่ตั้ง โรงเรียนสวนแตงวิทยา (มัธยม)
และยังเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในชุมชน
�และในส่วนศูนย์เด็กเล็กวัดสวนแตง(ปฐม), โรงเรียนของวัดสวนแตงยังจัดให้เป็นตลาดสดสวนแตง
เพื่อให้ประชาชนชาวบ้านได้มีอาชีพสร้างรายได้ นำอาหารพืชผักมาจำหน่าย เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชน
ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนอีกทางหนึ่ง
พระมหาสมบูรณ์ สิริปุญฺโญ (ป.ธ.6) เจ้าอาวาสวัดสวนแตงองค์ปัจจุบัน ท่านเป็นพระนักพัฒนา
�และพระยอดกตัญญู เลี้ยงดูโยมแม่ ซึ่งอาศัยอยู่ที่วัดสวนแตง (ปัจจุบันโยมแม่เสียชีวิตแล้ว) ท่านปฏิบัติ
หน้าที่ของลูกที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้าน� และยังช่วยดูแลพัฒนาวัดสวนแตง
ร่วมกับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี� ปัจจุบันวัดสวนแตงมีพระภิกษุจำพรรษา 7 รูป
ลำดับเจ้าอาวาส
1. พระครูทุย กนฺตสีโล
2. พระครูธรรมสารรักษา
3. พระครูเกษมสุวรรณคุณ
4. พระอธิการกาญจน์ กาญจโน
5. พระครูพิศาล ประชากิจ
6. พระอธิการสุริยัน ปสุโต
7. พระมหาสมบูรณ์ สิริปุญฺโญ

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (53.16 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (67.17 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (169.27 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาสมบูรณ์ สิริปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระไสว ธมฺมสโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระจรัล ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมณเฑียร ติสฺสเทโว

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2566

เปิดดู 48 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช 2566

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2566

เปิดดู 74 ครั้ง

วัดสวนแตงสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีไต้น้ำมั...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 283 ครั้ง

ประเพณีสารทลาว

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

เปิดดู 5615 ครั้ง

สรงน้ำพระ

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

งานลอยกระทง

วันที่จัดงาน : 08-11-2565

เปิดดู 159 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อนาคปรก

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

วิหารพระเจ้าห้า...

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 20-11-2564

เปิดดู 60 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อทุย...

ข้อมูลเมื่อ : 20-11-2564

เปิดดู 78 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประชาสัมพันธ์วั...

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

ธรรมะสอนใจธรรมะ...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 245 ครั้ง

สิ่งทั้งหลายเป็...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

สาระธรรม

การมอง

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 219 ครั้ง

มองด้วยปัญญา

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 496 ครั้ง

กฎแห่งกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 712 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สารธรรมสี่ประกา...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 153 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สถานปฏิบัติธรรมวัดสวนแตง

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

โรงเรียนสวนแตงวิทยา

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

โรงเรียนวัดสวนแตง

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

มอบทุนการศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ถวายเทียนพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

จิตอาสา

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด