เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสวนแตง

รหัสวัด
02720117001

ชื่อวัด
วัดสวนแตง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2403

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน มกราคม ปี 2513

ที่อยู่
บ้านสวนแตง

เลขที่
324

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สวนแตง

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72210

เนื้อที่
17 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา

มือถือ
0810132597

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 545

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 18:48:41

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 13:00:32

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสวนแตง
ตั้งอยู่เลขที่ 324 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง� อำเภอเมืองสุพรรณบุรี� จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
วัดสวนแตง ตังเมื่อ พ.ศ.2403 อายุ 155 ปี
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา� เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2513 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
วัดมีเนื้อที่จำนวน 16 ไร่ 1 งาน 71 ตารางว่า ชาวบ้านแถวนี้เป็นชาวลาวเวียงอพยพมาจากเวียงจันทร์
ทำอาชีพปลูกแตงไทย แตงโม กันเป็นส่วนใหญ่ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามลักษณะอาชีพของชาวบ้านคือ บ้านสวนแตง
วัดสวนแตงเป็นที่ตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสวนแตง
�เป็นที่ตั้ง โรงเรียนวัดสวนแตง(ประถม)� เป็นที่ตั้ง โรงเรียนสวนแตงวิทยา (มัธยม)
และยังเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในชุมชน
�และในส่วนศูนย์เด็กเล็กวัดสวนแตง(ปฐม), โรงเรียนของวัดสวนแตงยังจัดให้เป็นตลาดสดสวนแตง
เพื่อให้ประชาชนชาวบ้านได้มีอาชีพสร้างรายได้ นำอาหารพืชผักมาจำหน่าย เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชน
ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนอีกทางหนึ่ง
พระมหาสมบูรณ์ สิริปุญฺโญ (ป.ธ.6) เจ้าอาวาสวัดสวนแตงองค์ปัจจุบัน ท่านเป็นพระนักพัฒนา
�และพระยอดกตัญญู เลี้ยงดูโยมแม่ ซึ่งอาศัยอยู่ที่วัดสวนแตง (ปัจจุบันโยมแม่เสียชีวิตแล้ว) ท่านปฏิบัติ
หน้าที่ของลูกที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้าน� และยังช่วยดูแลพัฒนาวัดสวนแตง
ร่วมกับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี� ปัจจุบันวัดสวนแตงมีพระภิกษุจำพรรษา 7 รูป
ลำดับเจ้าอาวาส
1. พระครูทุย กนฺตสีโล
2. พระครูธรรมสารรักษา
3. พระครูเกษมสุวรรณคุณ
4. พระอธิการกาญจน์ กาญจโน
5. พระครูพิศาล ประชากิจ
6. พระอธิการสุริยัน ปสุโต
7. พระมหาสมบูรณ์ สิริปุญฺโญ

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (53.16 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (67.17 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (169.27 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาสมบูรณ์ สิริปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระไสว ธมฺมสโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระจรัล ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมณเฑียร ติสฺสเทโว

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2566

เปิดดู 8 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช 2566

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2566

เปิดดู 14 ครั้ง

วัดสวนแตงสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีไต้น้ำมั...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

ประเพณีสารทลาว

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

เปิดดู 3940 ครั้ง

สรงน้ำพระ

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 16 ครั้ง

งานลอยกระทง

วันที่จัดงาน : 08-11-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อนาคปรก

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 28 ครั้ง

วิหารพระเจ้าห้า...

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 20-11-2564

เปิดดู 28 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อทุย...

ข้อมูลเมื่อ : 20-11-2564

เปิดดู 41 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประชาสัมพันธ์วั...

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 29 ครั้ง

ธรรมะสอนใจธรรมะ...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 157 ครั้ง

สิ่งทั้งหลายเป็...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

สาระธรรม

การมอง

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 175 ครั้ง

มองด้วยปัญญา

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 443 ครั้ง

กฎแห่งกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 493 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สารธรรมสี่ประกา...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สถานปฏิบัติธรรมวัดสวนแตง

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

โรงเรียนสวนแตงวิทยา

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

โรงเรียนวัดสวนแตง

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

มอบทุนการศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ถวายเทียนพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

จิตอาสา

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565