เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสังฆมงคล

รหัสวัด
02720120004

ชื่อวัด
วัดสังฆมงคล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน มกราคม ปี 2516

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน ปี 2519

ที่อยู่
วัดสังฆมงคล

เลขที่
98

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สนามคลี

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72230

เนื้อที่
22 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
092-732-9292

จำนวนเข้าดู : 578

ปรับปรุงล่าสุด : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 10:37:32

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:47:30

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสังฆมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านหนองขาม ถนนสุพรรณ-ดอนเจดีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดคลองชลประทาน ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6.50 เมตร ยาว 24.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. 2535 หอสวดมนต์กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ วัดสังธฆมงคล ตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2516 ได้รับพระราชวิส่งคามสีมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส คือพระครูสังวรสีลวิมล พ.ศ. 2518 - ปัจจุบัน กรศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2512

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสังวรสีลวิมล กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระปลัดพิชิต สุพิชิโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

พระใบฎีกาจำเนียร ปญฺฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

อัชราภรณ์ จันทะชำนิ

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-11-2564

พระสุชาติ ฐิติโก

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

ฐิติพงษ์ สุขวงษ์จันทร์

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-11-2564

พระนพพร กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

เปิดดู 366 ครั้ง

วัดประชารัฐ ๕ ส

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

เปิดดู 109 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ปฏิทินงานประจำป...

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 136 ครั้ง

งานออกพรรษา

วันที่จัดงาน : 21-10-2564

เปิดดู 48 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระในอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 90 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

กำเนิดศาสนาพุทธ

ข้อมูลเมื่อ 12-03-2565

เปิดดู 96 ครั้ง

สาระธรรม

ป้ายธรรมติดประตู

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 50 ครั้ง

ธรรมใต้ต้นไม้

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สาระธรรมประจำวั...

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 826 ครั้ง

ธรรมะประจำวัน

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ศาลาปฏิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดสังฆมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

รับยาแจกชาวบ้าน

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด