เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดลาดกระจับ

รหัสวัด
02720116004

ชื่อวัด
วัดลาดกระจับ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 17 เดือน กันยายน ปี 2518

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 11 เดือน มกราคม ปี 2550

ที่อยู่
วัดลาดกระจับ

เลขที่
337

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
บ้านข่อยงาม

แขวง / ตำบล
ศาลาขาว

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72210

เนื้อที่
29 ไร่ - งาน 38 ตารางวา

มือถือ
095-352-4456

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 444

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 16:50:20

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:43:55

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ประวัติวัดลาดกระจับ ตำบลศาลาขาว 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 
วัดลาดกระจับ  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๓๗ บ้านลาดกระจับ ถนนบ้านข่อยงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๖๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๗๒๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๓ วา ยาว ๑๐ วา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย
วัดลาดกระจับ ตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เดิมเป็นวัดร้าง สร้างเมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐาน โดยได้ยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
และเริ่มก่อสร้างอาคารเสนาสนะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ 
ด้านการบริหารปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระจวน พ.ศ. ๒๕๓๗
รูปที่ ๒ พระบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๔
รูปที่ ๓ พระสมุห์สังวาลย์ โกสโล  พ.ศ. ๒๕๔๔ - 
รูปที่ ๔ พระอธิการมารุตต์  รกฺขิโต  พ.ศ. ๒๕๕๖
ด้านการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔

  

 
🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการ มารุตต์ รกฺขิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระนอง อาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระสลิ้ม โชติโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระสนอง สทฺธจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระสุวัฒน์ สุทฺธสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระเกรียงไกร กมโล

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วย ๕ ส.

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 163 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ (งานวัด)

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำวัตรเย็น

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 71 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กิจกรรมเวียนเที...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อโต วัดลา...

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 101 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดลาดกระจับ

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด