เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโรงช้าง

รหัสวัด
02720116003

ชื่อวัด
วัดโรงช้าง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดโรงช้าง

เลขที่
58

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
สวนแตง - ดอนคา

แขวง / ตำบล
ศาลาขาว

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72210

เนื้อที่
21 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา

มือถือ
0888503655

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1366

ปรับปรุงล่าสุด : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 10:56:59

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:38:14

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ประวัติวัดโรงช้าง ตำบลศาลาขาว 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 
 
 
        วัดโรงช้าง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ บ้านศาลาขาว หมู่ที่ ๒
ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๔๑ ตารางวา
อาณาเขตที่ดินของวัดทั้งสี่ทิศ จดทางสาธารณประโยชน์
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคาร ๒ ชั้น
หอสวดมนต์(หลังเก่า)สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์(หลังใหม่) สร้าง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ทรงไทย
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ 


           วัดโรงช้าง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐
ด้านการบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระจันทร์ 
รูปที่ ๒ พระอ๋อง 
รูปที่ ๓ พระเกิด 
รูปที่ ๔ พระบุญ 
รูปที่ ๕ พระชุ่ม พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๔๘๒
รูปที่ ๖ พระครูใหญ่ โกสลฺโล  พ.ศ. ๒๔๙๔ 
รูปที่ ๗ พระครูปลัดถนอม จุนฺโท พ.ศ. ๒๕๒๕
รูปที่ ๘ พระครูสังฆรักษ์ สมจิต ปญฺญาวุโธ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน


  
 

 
🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระเบญจมินทร์ อนาลโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระแวว ฐิตาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระปรีชา จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระอนุพงษ์ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระประเสริฐ ตรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระสกุลวัฒน์ จิตฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วย ๕ ส.

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 132 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ (งานวัด)

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 174 ครั้ง

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำวัตรเย็น

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญสลากภัตร

วันที่จัดงาน : 02-10-2564

เปิดดู 61 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารพระครูใหญ่...

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดโรงช้าง

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด