เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพิหารแดง

รหัสวัด
02720109001

ชื่อวัด
วัดพิหารแดง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 500

ที่อยู่
วัดพิหารแดง

เลขที่
167

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พิหารแดง

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
12 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

มือถือ
0810108583

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 659

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 15:02:35

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:24:43

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดพิหารแดง ต.พิหารแดง เป็นวัดลำดับที่ 7 ตามเส้นทางมหามงคลไหว้พระ 9 วัดโบราณ สุพรรณบุรี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี ห่างจากวัดพระนอนเล็กน้อย ภายในวัดพิหารแดงมีพระประธานองค์ใหญ่ในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุ 700 ปี สร้างในสมัยอู่ทองตอนปลาย นามว่าพระพุทธทศพลญาณมหามุนี วัดพิหารแดงมีศาลาริมน้ำเป็นคุ้งน้ำบรรยากาศร่มรื่น

        ความเป็นมาของชื่อวัดพิหารแดง สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีทหารเอกชื่อพระเทพราชา เป็นคนบ้านโพธิ์หลวง ซึ่งปลูกหมากและพลู ส่งไปเมืองหลวง ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น "พลูหลวง" จนถึงปัจจุบัน (หมู่ที่ 1) และต่อมาพระเทพราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อ ได้ไปค้นพบวิหารในบริเวณใกล้บ้านพลูหลวง ได้ปรับปรุงบูรณะโดยใช้สีแดงเป็นหลัก เพื่อเป็นอนุสรณ์ อยู่ต่อมาวัดวิหารแดง เรียกเพี้ยนมาเป็น "วัดพิหารแดง" และใช้เป็นชื่อเรียกตำบลพิหารแดงเป็นต้นมา

ความเป็นมาของชื่อวัดพิหารแดง สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีทหารเอกชื่อ พระเทพราชา พื้นเพเป็นคนบ้านโพธิ์หลวง ซึ่งบ้านโพธิ์หลวงมีการปลูกหมากและพลูเป็นจำนวนมาก และมีการส่งไปยังเมืองหลวงในวังอีกด้วย ชาวบ้านมักเรียกกันติดปากว่า “พลูหลวง” และใช้เรียกกันเรื่อยมา

และกาลต่อมา พระเทพราชา ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดิน จึงเรียกว่า ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ครั้งนั้นค้นพบวิหารในบริเวณใกล้บ้านพลูหลวง ได้มีปรับปรุงบูรณะโดยใช้สีแดงเป็นหลักเพื่อเป็นอนุสรณ์และตั้งชื่อว่า วัดวิหารแดง แต่ชาวบ้านคนพื้นถิ่นสุพรรณบุรีมักนิยมใช้คำว่า พิหาร มากกว่าคำว่า วิหาร  ซึ่งมีความหมายเมือนกัน  จึงได้กลายเป็นชื่อ “วัดพิหารแดง” และใช้เป็นชื่อเรียกตำบล พิหารแดง ด้วยในกาลนั้นเป็นต้นมา

โดยปกติ วิหาร และพิหาร จะหมายถึง บริเวณ อาณาเขต ที่พำนัก ที่อยู่ของพระสงฆ์ ซึ่งก็คือหมายถึงวัดนั้นเอง หรือถ้าจะระบุเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือ ที่พำนักของพระภิกษุ หรืออาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป สำคัญ เป็นต้น ดังจะสังเกตุได้จากในเขตพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ จะมีการสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป และเป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุสำคัญในสมัยนั้นๆ เพื่อสำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นต้น

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมุห์อภิรัฐ ภูริญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

พระไหล่ ญาณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

พระพิเชษฐ์ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

พระมนตรี มนฺตคุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

'วันพระ'วันธรรม...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 115 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อโตหรือพ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

เปิดดู 350 ครั้ง

หลวงพ่อสมเด็จพุ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

เปิดดู 342 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ไหว้พระขอพร

ข้อมูลเมื่อ 03-03-2565

เปิดดู 93 ครั้ง

ทำบุญวัดพิหารแด...

ข้อมูลเมื่อ 01-03-2565

เปิดดู 123 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

สื่อมีเดีย

“สหายเอ๋ย พร้อม...

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดพิหารแดง

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

หลวงพ่อพุทธเมตตา

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

พระพุทธมงคลญาณมหามุนี

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด