เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8465 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7306 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก

รหัสวัด
02720112003

ชื่อวัด
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2446

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2479

ที่อยู่
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก

เลขที่
199

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านโพธิ์

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
11 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 811

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 16:15:50

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:17:35

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด
   วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ บ้านโพธิ์ตะวันออก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑  ไร่ ๑งาน ๕๒ ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอระฆัง กุฏิสงฆ์ทรงไทย จำนวน ๖ หลัง และฌาปนสถาน  ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ พร้อมพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร
   วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก ตั้งเมื่อปีพ.ศ.๒๔๔๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพ.ศ.๒๔๗๙ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม คือ
รูปที่๑ พระครุฑ   
รูปที่ ๒ พระบุญมา
รูปที่ ๓ พระถาวร
รูปที่ ๔ พระอธิการสมาน โสภโณ
รูปที่ ๕  พระประสาร
รูปที่ ๕ พระอธิการผ่อง ฐานวีโร
รูปที่๖ พระอธิการสนธิ ธชฺเสนีโย ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการสมควร ตปสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระอลงกรณ์ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระสมชาย ฐิตเปโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

บุญประเพณีเทศกา...

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

วันสารทไทยตามปร...

วันที่จัดงาน : 25-09-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 212 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

โอวาทธรรมคำสอนห...

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

สาระธรรม

ปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อ

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 88 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ลาภสักการะย่อมฆ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 125 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด