เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8303 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8809 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7147 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์ท่าทราย

รหัสวัด
02720112002

ชื่อวัด
วัดโพธิ์ท่าทราย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2423

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2538

ที่อยู่
วัดโพธิ์ท่าทราย

เลขที่
๑๔๖

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านโพธิ์

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
31 ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1073

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 16:11:25

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:13:55

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ
       วัดโพธิ์ท่าทราย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๖ บ้านโพธิ์ท่าทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๑ ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหารหลวงพ่อดำ หอสวดมนต์ หอฉัน อาคารเรียนปริยัติธรรม-ปัญญาสุวรรณวัฒน์ กุฏิสงฆ์ทรงไทย จำนวน ๖ หลัง ศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๓ หลัง และฌาปนสถาน ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ พร้อมพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร
      วัดโพธิ์ท่าทราย ตั้งขึ้นเมื่อ ๒๔๒๓ การได้มาซึ่งชื่อวัดนั้นบ้างเล่าว่า บริเวณหน้าวัดนั้นเป็นทุ่งหญ้ากว้าง มีต้นโพธิ์ใหญ่หลายต้น บวกกับวัดมีอาณาเขตติดกับบึงหนองน้ำ และมีสัตว์ป่าที่ชื่อว่า ทราย, เนื้อทราย ( คล้ายกวางขนาดเล็ก ) จะมากินหญ้าที่ทุ่งนี้จำนวนมาก คนพายเรือผ่านไปมาใช้จุดนี้พักเรือ ก็จะเรียกท่าทราย ต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้นจึงตั้งชื่อวัดตามท้องถิ่นที่เรียกกันมาว่า วัดโพธิ์ท่าทราย ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๔ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม คือ     
รูปที่ ๑ พระอาจารย์ทองอยู่ อุสฺสาโต 
รูปที่ ๒ พระครูสมบูรณ์ ธมฺมทตฺโต 
รูปที่ ๓ พระครูปัญญาสุวรรณวัฒน์ พ.ศ.๒๕๒๑ – ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปัญญาสุวรรณวัฒน์ กิตฺติปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2567

พระบรรจง จตฺตมโล

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

พระขวัญชัย ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันวิสาขบูชา

วันที่จัดงาน : 22-05-2567

เปิดดู 17 ครั้ง

สวดมนต์เสี่ยงทา...

วันที่จัดงาน : 08-11-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

วันสารทไทยตามปร...

วันที่จัดงาน : 25-09-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 196 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

หัวใจของพุทธศาส...

ข้อมูลเมื่อ 27-01-2565

เปิดดู 123 ครั้ง

สาระธรรม

พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวง

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

สื่อมีเดีย

อยากหมดทุกข์ต้อ...

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดโพธิ์ท่าทราย

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด